septembrie 30, 2023

Vocea Clujului

DOI…ZECE

ANI sesizezaza procuratura legat de un angajat al Primariei Floresti. Se vor extinde cercetarile ?

aniCOMUNICAT Conflict de interese administrativ şi penal, fals intelectual, abuz în serviciu contra intereselor publice – 2 funcţionari publici
Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa conflictului de interese de natură administrativă şi penală în cazul lui ANTON KOSZILKOV (inspector în cadrul Primăriei Comunei Vinga, Jud. Arad), precum şi conflictul de interese penal şi alte fapte prevăzute de Codul Penal în cazul lui GÎNSCĂ BOGDAN-HORIA (inspector în cadrul Primăriei Floreşti, Jud. Cluj).

1) ANTON KOSZILKOV a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi penală, întrucât, în calitate de funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Vinga, Jud. Arad, a întocmit note de fundamentare şi a semnat un număr de 6 contracte, în valoare totală de 479.771,44 Lei, încheiate între Primăria Comunei Vinga şi ANTONIO INVEST S.R.L. (societate în cadrul căreia mama acestuia deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator).

Astfel, ANTON KOSZILKOV a încălcat atât dispoziţiile art. 79, alin. 1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora ‘Funcţionarul public este în conflict de interese dacă […] interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice’, cât şi dispoziţiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora ‘Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă’.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea de către ANTON KOSZILKOV a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.

2) GÎNSCĂ BOGDAN-HORIA a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi penală, întrucât, în calitate de funcţionar public în cadrul Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Primăria Floreşti, Jud. Cluj, a întocmit şi semnat un referat prin care s-a propus aprobarea Planului Urbanistic Zonal, având ca obiect ‘Construire policlinică şi casă unifamilială’, elaborat de către o societate în cadrul căreia tatăl acestuia deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator. Totodată, persoana evaluată a întocmit şi semnat mai multe certificate de urbanism al căror proiectant a fost societatea mai sus amintită.

Astfel, GÎNSCĂ BOGDAN-HORIA a încălcat atât dispoziţiile art. 79, alin. (1), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora ‘Funcţionarul public este în conflict de interese dacă […] este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial […] interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice’, cât şi dispoziţiile art. 2531 din Codul Penal al României.

Agenţia Naţională de Integritate a mai constatat, în cazul lui GÎNSCĂ BOGDAN-HORIA, indicii privind posibila săvârşire a infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi fals intelectual (art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 248 şi 289 din Codul Penal al României).

Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire de către GÎNSCĂ BOGDAN-HORIA a infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi fals intelectual (art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 248 şi 289 din Codul Penal al României).

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistaţi sau reprezentaţi de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Ambele persoane au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]’.

‘Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

About Author