septembrie 26, 2023

Vocea Clujului

DOI…ZECE

Invitație la Ședinţa Comisiei pentru Afaceri Europene organizată la UBB

Vă invităm miercuri, 17 aprilie 2013, la Ședința Comisiei pentru Afaceri Europene, găzduită de Universitatea Babeş-Bolyai, la Facultatea de Studii Europene.

Temele dezbătute vor fi:

  • Procesul de regionalizare-descentralizare pe agenda publică,

  • Examinarea a trei acte normative europene în vederea stabilirii respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii,

  • Desemnarea raportorului Comisiei pentru Afaceri Europene pentru Acordul de Asociere Ucraina – Uniunea Europeană.

În deschidere va lua cuvântul decanul Facultății de Studii Europene, Prof. univ. dr. Nicolae Păun, urmat apoi de invitații Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Prorector al Universităţii Babeş-Bolyai, Anca Boagiu, Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene și senator Dorin-Mircea DOBRA.

Ședința va avea loc între orele 10:00 – 17:00, la Facultatea de Studii Europene, în sala Jean Monnet, respectiv sala Club a Colegiului Academic, conform programului atașat.

 Centrul de Comuicare și PR al UBB

Comisia pentru Afaceri Europene

 

Şedinţa Comisiei pentru Afaceri Europene

Organizată la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj – Napoca

Facultatea de Studii Europene

17 aprilie 2013

 

10.00 – 11.00    Întâlnire cu corpul profesoral al Facultăţii de Studii Europene (Sala R. Schuman, clădirea Facultăţii, et. 2)

11.00 -11.15     Deschiderea Şedinţei Comisiei pentru Afaceri Europene (Sala Jean Monnet,    clădirea Facultăţii, et. 1)

  • Prof. univ. dr. Nicolae Păun, Decanul Facultăţii de Studii Europene
  • Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai
  • Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Prorector al Universităţii Babeş-Bolyai
  • Anca Boagiu, Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene

11.15-13.15      Subiectul 1 : Procesul de regionalizare-descentralizare pe agenda publică (Sala Jean Monnet, clădirea Facultăţii, et. 1)

v     Punctul de vedere al membrilor Comisiei pentru Afaceri Europene

v     Punctul de vedere al cadrelor universitare (Prof. univ. dr.Vasile Puşcas, Prof. univ. dr Ovidiu Pecican, dr. Bogdan Dumitru)

 

15.00-17.00    Subiectul 2: Examinarea a trei acte normative europene în vederea stabilirii respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii : (Sala Club a Colegiului Academic)

v     Propunere de REGULAMENT al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentr înregistrarea datelor referitoare la intrarea şi ieşirea resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene – COM(2013) 95 final – Raport;

v     Propunere de REGULAMENT al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de intrare/ieșire (EES) şi a programului de înregistrare a călătorilor (RTP) – COM(2013) 96 final – Raport;

v     Propunere de REGULAMENT al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului de înregistrare a călătorilor – COM(2013) 97 final – Raport;

Raportor: Domnul senator DOBRA Dorin – Mircea

Subiectul 3: Desemnarea raportorului Comisiei pentru Afaceri Europene pentru Acordul de Asociere Ucraina -Uniunea Europeană

About Author