Știri 

Modernizarea şi dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Jucu

Consiliul Judeţean Cluj a depus spre finanţare, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere, proiectul privind „Modernizarea şi dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Jucu”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi neuropsihice severe din cadrul acestui Centru, prin realizarea de lucrări de reabilitare infrastructurale complexe, care vizează amenajarea şi dotarea spaţiilor cu instalaţii electrice, termice şi sanitare de ultimă generaţie. În ceea ce priveşte obiectivele specifice ale acestui proiect, ele vizează îmbunătăţirea standardului de viaţă al tinerilor cu dizabilităţi neuropsihice severe instituţionalizaţi în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Jucu, prin reabilitarea şi modernizarea spaţiului aferent. Totodată, prin intermediul proiectului se urmăreşte creşterea calităţii serviciilor sociale specializate oferite acestor tineri, în raport cu nevoile lor, prin asigurarea unor condiţii optime de trai.

Depunerea spre finanţare a acestui proiect are o importanţă deosebită întrucât, în acest fel, reuşim să folosim în totalitate fondurile europene nerambursabile puse la dispoziţia noastră prin intermediul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) din cadrul Zonei Metropolitane Cluj. Or, în contextul în care resursele bugetare au fost şi vor fi întotdeauna limitate, considerăm ca fiind extrem de important ca fiecare euro disponibil în cadrul finanţărilor europene să fie atras şi folosit în beneficiul clujenilor. Nu întâmplător am ales acest proiect referitor la reabilitarea centrului rezidenţial din Jucu, demersul nostru încadrându-se în contextul mult mai larg al unei politici active derulate de Consiliul Judeţean şi care vizează creşterea constantă a calităţii serviciilor sociale specializate pe care le oferim prin intermediul tuturor unităţilor rezidenţiale şi de zi de pe raza judeţului Cluj”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu.

Beneficiarii direcţi ai lucrărilor de reabilitare şi dotare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Jucu sunt atât cei 47 de tineri cu dizabilităţi neuropsihiatrice severe, cu vârste cuprinse între 18 şi 26 ani, cât şi angajaţii Centrului. Toţi aceştia vor fi implicaţi în procesul de implementare al proiectului, respectiv în etapa de publicitate şi promovare, moment în care va fi realizat un material video al cărui scop îl reprezintă atât reflectarea vieţii de zi cu zi a acestora, prin comparaţie între situaţia actuală şi cea viitoare, rezultată în urma modernizărilor, cât şi multiplicarea unui model de bună practică.

Valoarea totală a proiectului este de 5.366.339,78 lei, din care 4.311.854 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 947.159 lei finanţarea nerambursabilă din bugetul naţional şi 107.326,80 lei cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean Cluj. Valoarea neeligibilă este de 154.848,83 lei şi reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.

Durata estimată de implementare a proiectului este de 18 luni, de la data semnării contractului de finanţare.

Related posts

Adevăratul număr din trei cifre unde poţi afla dacă eşti ascultat: 112

După ce DD înDirect a dezvăluit într-o emisiune în reluare un număr de telefon din trei cifre cu ajutorul căruia...

Închide