Mari personalităţi clujene

Clujul la 1930 - vedere aerianăCreativitatea și istoricitatea sunt atribute de prim rang ale omului ca ființă socială. Ca manifestare a acestora, nevoia de modele ne însoțește permanent, în orice demers al rafinării și autodepășirii personale. Fără a supralicita problema la modul elitist, recunoaștem importanța modelelor, rolul lor în configurarea unei societăți mai bune, mai depline. Prin aceasta, găsim de cuviință să recuperăm, în memoria locală, acele valori cu care ne putem mândri, care ne-au salvat de provincialism, de cantonarea într-un spațiu al căutărilor sterile, de inerția anonimatului.

Iată motivul pentru care am decis să inaugurăm o rubrică de spiritualitate, de interes obştesc, intitulată Mari personalități clujene. Căutăm să recompunem, în această rubrică, o mitologie urbană prin readucerea în atenţia concitadinilor (în special a tinerelor generaţii) a unor oameni de cultură care au depus eforturi pentru dezvoltarea orașului într-o exigenţă superioară a spiritului, care au adus acel spor de conştiinţă într-o comunitate din ce în ce mai numeroasă şi care s-au detaşat prin gândire, mentalitate, acţiune, conlucrând la modernizarea Clujului, la impunerea sa definitivă pe piaţa culturală.

Actul de a recunoaște salturile calitative produse prin activitatea acestor personalități, în diverse domenii, înseamnă, pe de o parte, asumarea unei disponibilități de interpretare consensuală a dinamicii culturale a Clujului (oraş ce poate fi citit ca un receptacul de noduri și semne), iar, pe de altă parte, o recunoaștere, în perspectiva globalizării şi a multiculturalismului (grevată, în special, de integrarea europeană), a meritelor acestor oameni dedicați progresului.

Într-o societate în care imaginea reprezintă criteriul suprem de ordonare estetică a valorilor, faptele acestor oameni de seamă dobândesc semnificații noi, pe măsura dezvoltărilor actuale. Or, având certitudinea că exemplul personalităților care s-au afirmat în urbea de pe Someș constituie, astăzi, un brand cultural personalizat, lansăm rubrica de față și în ideea circumscrierii unor aspecte inedite din viața și activitatea acestor personalități. De reușita unui atare demers nu ne îndoim nici o clipă, mai ales că ziarul nostru dorește să facă auzite acele voci ale Clujului (istoric sau actual) care într-adevăr contează.

Subscribe To Our Newsletter

Verified by MonsterInsights