Întâlnire cu delegația Băncii Mondiale la Consiliul Județean Cluj

Ian 23 Banca Mondiala-11Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a primit  vizita unei delegaţii a Băncii Mondiale, delegaţie formată din specialişti în domeniul eficienţei energetice şi a dezvoltării sociale. La întâlnire au participat şi directorii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, precum şi conducerea Companiei de Apă Someş SA şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj.

Misiunea Băncii Mondiale în judeţul Cluj se derulează în cadrul memorandumului de înţelegere semnat între Guvernul României şi Banca Mondială, fiind legată de pachetul de cinci proiecte semnate deja cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Cele cinci proiecte vizează o analiză a sistemului de dezvoltare urbană în România, a sistemului de dezvoltare spaţială, o analiză a polilor de creştere, o analiză a aparatului funcţional al Programului Operaţional Regional precum şi o analiză a dificultăţilor întâmpinate de comunităţile marginalizate din România.

În cadrul întâlnirii, membrii delegaţiei Băncii Mondiale şi-au exprimat interesul faţă de programele prioritare ale Consiliului Judeţean. Horea Uioreanu a prezentat principalele proiecte de investiţii aflate în curs de derulare la nivelul forului administrativ judeţean, precum spitalul regional de urgenţă, reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene, sistemul de management integrat al deşeurilor, extinderea parcurilor industriale administrate de Consiliul Judeţean prin intermediul TETAROM, dezvoltarea şi modernizarea  aeroportului clujean. Preşedintele Consiliului Judeţean a insistat asupra importanţei pe care o au toate aceste proiecte, în ceea ce priveşte dezvoltarea economico-socială a judeţului, arătând necesitatea identificării soluţiilor optime prin intermediul cărora, cu sprijinul Guvernului României, judeţul Cluj să beneficieze de expertiza şi de resursele Băncii Mondiale.

Totodată, în cadrul întâlnirii, o atenţie aparte a fost acordată problemelor referitoare la politica generală de dezvoltare economico-socială a judeţului Cluj, precum şi proiectelor cu finanţare europeană, Preşedintele Consiliului Judeţean solicitând reprezentanţilor Băncii Mondiale asistenţă de specialitate, în vederea consolidării capacităţii de formulare a strategiilor, de planificare a proiectelor, precum şi de elaborare şi implementare a lor.

,,Interesul manifestat de reprezentanţii Băncii Mondiale pentru judeţul nostru ne bucură şi ne reconfirmă faptul că, atât în ceea ce priveşte derularea marilor proiecte de investiţii cât şi în ceea ce priveşte atragerea de noi investiţii străine, suntem pe drumul cel bun. Întâlnirea de astăzi reprezintă pentru noi un excelent prilej de a crea noi oportunităţi de colaborare, în special în domeniul investiţiilor şi al absorbţiei fondurilor europene. Sperăm astfel ca, în urma stabilirii acestei punţi de legătură cu reprezentanţii Băncii Mondiale, vom beneficia la nivel judeţean de consultanţa şi sprijinul experţilor acestei prestigioase instituţii” a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu.

Despre Autor