20 de luni de guvernare Emil Boc în cifre

20 de luni de guvernare Emil Boc în cifre

 

în primele 20 de luni ale guvernării Boc (ianuarie 2009 – august 2010). Analiza se bazează exclusiv pe datele oficiale ale Institutului Naţional de Statistică, Băncii Naţionale a României şi Ministerului de Finanţe.

Potrivit datelor oficiale:

– PIB-ul a scăzut cu 9,1% în semestrul I 2010 față de semestrul I 2008.
– Producţia de bunuri de folosinţă îndelungată a scăzut cu 16,4%, în perioada ianuarie 2009 – august 2010 faţă de 2008. Producţia de bunuri de uz curent a scăzut cu 10,9%, iar producţia de bunuri intermediare a scăzut cu 6,6%. Cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 11,6%.
– Numărul salariaţilor s-a diminuat cu 515.300 de persoane din decembrie 2008 pînă în august 2010. Aproximativ 85% din această scădere s-a înregistrat în activităţile în care dominant este sectorul privat. Singura lună în care numărul de salariaţi a crescut, datorită angajărilor în sectorul public, a fost ianuarie 2009, prima lună a guvernării Boc.
– Rata şomajului a crescut de la 4,4% la 7,4%, în perioada decembrie 2008 – august 2010.


– Raportul dintre numărul mediu al pensionarilor şi numărul mediu al salariaţilor era de 1,13 la 1 în 2008 şi a ajuns la 1,33 la 1 în 2010.
– Salariul mediu real a scăzut cu 7,2% din august 2008 pînă în august 2010. Cele mai mari scăderi ale puterii de cumpărare s-au înregistrat în învățămînt (-32%), în administrația publică și apărare (-28,5%) și în sănătate și asistență socială (-24,9%). Salariul mediu real a crescut în domeniile în care activează în principal regii autonome şi societăţi naţionale: apă şi salubritate (+19,7%) şi industrie energetică (+19,4%).
– Rata inflaţiei a fost de 11,9%, în perioada ianuarie 2009 – octombrie 2010.
– Ponderea creditelor restante în lei a crescut de la 2,2% la 9,4%, în perioada decembrie 2008 – septembrie 2010. Ponderea creditelor restante în valută a crescut de la 0,9% la 6,4%.
– Deficitul bugetar a ajuns la 7,4% din PIB în 2009, faţă de 4,8%, cît era în 2008. În primele 8 luni din 2010, deficitul bugetar a atins deja 4,56% din PIB.
– Investiţiile publice au scăzut cu 28% în perioada ianuarie – septembrie 2010 faţă de perioada similară a anului 2009. În schimb, achiziţiile publice au crescut cu 1,3%.

1. Produsul intern brut
– Faţă de semestrul I al anului 2008, în primul semestru din 2010, Produsul intern brut a scăzut în termeni reali cu 9,1% .
– Această scădere a fost rezultatul influenţelor negative din toate sectoarele de activitate: servicii (-4%), construcţii (-1,5%), industrie (-1,2%) şi agricultură (-0,3%).

Contribuţii la creşterea reală a PIB

 

2. Producţia industrială
– În perioada ianuarie 2009 – august 2010, producţia de bunuri intermediare a scăzut în medie cu 6,6% față de media anului 2008. Producţia de bunuri de folosinţă îndelungată a scăzut cu 16,4%, producţia de bunuri de uz curent a scăzut cu 10,9%, producţia de bunuri de capital a crescut cu 0,6%, iar producţia de bunuri energetice a crescut cu 1,3%.

2.productia_industriala

2.1 Cifra de afaceri din industrie
– În perioada ianuarie 2009 – august 2010, cifra de afaceri din industrie a fost în medie cu 11,6% mai mică faţă de media anului 2008. Pe marile categorii economice, cifra de afaceri din industrie: a scăzut cu 22,4% la producţia bunurilor energetice, a scăzut cu 7,9% la producţia bunurilor de uz curent, a scăzut cu 19,4% la producţia bunurilor de folosinţă îndelungată, a scăzut cu 20,1% la producţia bunurilor intermediare şi a crescut cu 5,6% la producţia bunurilor de capital.

Variaţia cifrei de afaceri din industrie, marile categorii economice

3. Efectivul de salariaţi
– În perioada decembrie 2008 – august 2010, efectivul salariaţilor din economie a scăzut cu 515.300 de persoane, de la 4.738.600 la 4.223.300.

Efectivul salariaţilor din economie

– Aproximativ 85% din această scădere s-a înregistrat în activităţile în care dominant este sectorul privat, respectiv: industrie (o scădere de 275.400 persoane), construcţii (o scădere de 83.400 persoane) şi comerţ (o scădere de 81.600 persoane).
– Ponderea salariaţilor din sectoarele publice în totalul de salariaţi din economie a crescut de la 24,6% în decembrie 2008 la 27% în august 2010.

– În perioada 31 decembrie 2008 – 31 august 2010, efectivul salariaţilor din industrie a scăzut de la 1.488.800 de persoane la 1.213.400 de persoane, o scădere de 18,5%.
– Ponderea salariaţilor din industrie în totalul salariaţilor din economie a scăzut de la 31,4% în decembrie 2008 la 28,7% în august 2010.

Efectivul salariaţilor din industrie vs. total economie

– Din decembrie 2008 pînă în august 2010 s-au înregistrat scăderi ale numărului de salariaţi în fiecare lună. Există o singură excepţie, luna ianuarie 2009, prima lună de la instalarea guvernului Boc, cînd s-a înregistrat o creştere a efectivului de salariaţi cu 68.900 faţă de decembrie 2008. 85,6% din această creştere (59.000 de persoane) s-a înregistrat în sectorul public.

Modificarea efectivului de salariaţi ianuarie 2009 faţă de 2008

4. Şomajul
– În perioada decembrie 2008 – august 2010, numărul şomerilor a crescut  cu 272.400, de la 403.400 la 675.800. În aceeaşi perioadă, rata şomajului a crescut cu 3% (de la 4,4% în decembrie 2008 la 7,4% în august 2010).

Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului

– Ponderea şomerilor cu pregătire universitară în totalul numărului de şomeri a crescut de la 5,1% în decembrie 2008 la 7,2% în august 2010.
– (Numărul şomerilor este în realitate mai mare. Un număr semnificativ de şomeri au ieşit din plată, iar luna august este vîrful de sezon în ceea ce priveşte ocuparea populaţiei).

5. Pensionarii
– Raportul dintre numărul mediu al pensionarilor şi numărul salariaţilor era de 1,13 la 1 în 2008, ajungînd la 1,33 la 1 în trimestrul II din 2010.

Evoluţia raportului numărului mediu de pensionari/numărul mediu salariaţi

6. Cîştigurile salariale
– Salariul mediu real (ținînd cont de evoluția prețurilor) a scăzut cu 7,2% din august 2008 pînă în august 2010. În această perioadă, cele mai mari scăderi ale puterii de cumpărare s-au înregistrat în învățămînt (-32%), în administrație publică și apărare (-28,5%) și în sănătate și asistență socială (-24,9%). Salariul mediu real a crescut în domeniile în care activează în principal regii autonome şi societăţi naţionale: apă şi salubritate (+19,7%) şi industrie energetică (+19,4%).

Modificarea cîştigurilor salariale medii reale nete lunare, august 2008 - august 2010

7. Rata inflaţiei
– În perioada ianuarie 2009 – octombrie 2010 rata inflaţiei a fost de 11,9%, înregistrîndu-se o medie lunară de 0,5%. Cea mai mare creştere lunară s-a înregistrat în iulie 2010 (2,58% faţă de iunie 2010).

Rata lunară a inflaţiei

8. Comportamentul financiar al populaţiei
– În perioada decembrie 2008 – septembrie 2010, ponderea creditelor restante în totalul creditelor în lei a crescut de la 2,2% la 9,4%. În aceeaşi perioadă, ponderea creditelor restante în totalul creditelor în valută a crescut de la 0.9% la 6,4%.

9. Execuţia bugetului consolidat
– Deficitul bugetar în 2008 a fost de 4,8% din PIB. În 2009, deficitul bugetar a fost de 7,4% din PIB. În perioada ianuarie – septembrie 2010 s-a înregistrat deja un deficit bugetar de 4,56% din PIB, fiind estimat ca pînă la finele acestui an deficitul să ajungă la 6,8%.

Ponderea deficitului bugetar în PIB

– Comparativ cu perioada ianuarie – septembrie 2009, în perioada ianuarie – septembrie 2010 s-a înregistrat o scădere a cheltuielilor de capital (investiţii publice) cu 4,3 miliarde lei (adică cu 28,6%) şi o creştere a cheltuielilor cu bunuri şi servicii (achiziţii publice) cu 0,3 miliarde lei (adică cu 1,3%).

Lasă un răspuns

Subscribe To Our Newsletter

STOP BOC ! spuneam în 2011, dar Sile Pușcaș chiar o face !

STOP BOC ! spuneam în 2010, dar Sile Pușcaș chiar o face !

Închide