16 puncte pe ordinea de zi a C.L. Floresti

 

horia sulea 15

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 23 iulie 2015, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinei de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2015.
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei comunei Floresti, judetul Cluj
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară la data de 30 iunie 2015.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z. ” Construire ansamblu de 5 locuințe colective P+4E+Eretras”, situate în localitatea Florești, str.Someșului f.n, beneficiar S.C. T.S.I. INVEST SRL.
6. Proiect de hotărâre privind Rectificarea HCL nr. 29 din 20 martie 2014 prin includerea demisolului tehnic (parcări) la imobil de locuințe colective D+P+3E+E retras , conform documentației și convocatorului depus pentru aprobarea HCL -ului , în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată și completată. Demisolul tehnic nu modifică POT-ul și CUT-ul. Beneficiar TOFAN NICOLAE și TOFAN VERGINA.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ/PUD ” Construire 4 imobile locuințe colective D+P+3E”, situate în localitatea Florești, str. Teilor, f.n.,beneficiar MARIS COSMIN și MARIS BRIGITE.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z. ” Construire hala de producție cu birouri și sală de evenimente”, situată în localitatea Luna de sus, beneficiar MARC VOICHITA.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z./P.U.D ” Construire 2 imobile de locuințe P+2E”, situate în localitatea Florești, str. Tăuțului f.n., beneficiar SEICHE EMANUEL IOAN.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z. ” Modificare prin redefinirea nivelurilor construcțiilor din S+D+P+2E+M în D+P+3E+M, cu menținerea înălțimii maxime proiectată. Intrarea în legalitate pentru depășirea prin extinderea parțială pe verticală de la demisolul autorizat D+P+E „, situat în localitatea Florești, str.Stejarului,nr.1, beneficiar SC BIA GABI CONSTRUCT SRL.
11. Proiect de hotărâre prvind aprrobarea documentației pentru P.U.Z. ” Construire un imobil locuințe colective P+2E+Er+M”, situat în localitatea Floresti, str. Florilor, nr. 324A , beneficiar SC CASEMOD INVEST SRL.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z. ” Construire imobil locuințe colective cu regim mixit de înălțime P+3E și P+4E , amenajare drum de acces „, situat în localitatea Florești, str. Avram Iancu DN1 E 60, beneficiar SC OLMIN SRL .

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z ” Construire imobil de locuințe colective DP+P+2E+ER”, situat în localitatea Florești, str.Sub Cetate, nr. 146 , beneficiar SC GRANAGH DEVELOPMENTS SRL.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z ” Construire 2 imobile locuințe colective D+P+2E+Er” , situat în localitatea Florești, str.Sub Cetate, nr.146,beneficiar SC GRANAGH DEVELOPMENTS SRL
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ „Construire imobil de locuințe colective D+P+2E „, situate în localitatea Floresti, str.Valea Gârboului, nr. 22M, beneficiar SALANTA MARIUS LUCIAN.
16. Diverse.

 

PRIMAR,
Şulea Horia – Petru