Variatiuni pe teme sociale

Clasa socialǎ este reprezentatǎ de diviziuni relativ omogene şi de duratǎ a unei societǎţi, care sunt în ordine ierarhicǎ şi ale cǎror membri împǎrtǎsesc aceleaşi interese, valori, comportamente. Persoanele care aparţin aceleiaşi clase sociale au comportamente mai apropiate decât persone din clase sociale diferite. Indivizii ocupǎ poziţii inferioare sau superioare în cadrul socetǎţii, în funcţie de clasa socialǎ din care fac parte. Bineînţeles cǎ, pe parcursul vieţii, aceştia pot trece dintr-o clasǎ socialǎ în alta. Clasa socialǎ este determinatǎ de urmǎtoarele variabile: ocupaţie, venit, avere, educaţie, sistem de valori. Atât la tinerii americani cât şi la tinerii români (aşa…

Read More