Nostalgia de a trăi sau despre un prezent care ne scapă

Omul nemulțumit întotdeauna e nostalgic. Nemulțumirea te scoate dintr-un prezent negru aruncându-te într-un trecut gri, regretat, chiar dacă, de multe ori, regretabil. Nemulțumirea față de un prezent sumbru romanțează gri-ul trecutului, în care te aruncă cu toată ființa, iluminează gri-ul și-l face suportabil, mult mai suportabil decât negrul banal, monoton al cotidianului nemulțumitului. Omul mulțumit întotdeauna e vizionar. Mulțumirea te scoate dintr-un prezent alb aruncându-te într-un viitor galben, dorit, așteptat, chiar dacă de multe ori iluzoriu, dezamăgitor și degeaba. Mulțumirea față de un prezent confortabil, normal, romanțează galbenul viitorului în…

Read More