Tabelul preliminar al creantelor fermei de pui din Floresti, de indata la usa instantei

O prima sentinta executorie pentru Bravinvest, Amareto, Amareto Prodimpex, trio celebru datorita sfidarii unei comunitati de 50.000 de floresteni. Astazi, se vede realitatea, dincolo de amenintarile sforaitoare cu autorizarea fermei, realitatea datoriilor, pe care orice florestean o poate vedea la usa instantei completului nou 5, al Tribunalului Specializat Cluj.

Cele trei societati, vor trebui sa raspunda, probabil. Iar administratorul, daca i se va atrage raspunderea. Nu ma bucur deloc, sincer.

Firma care construieste blocuri, Vialin Invest SRL, a d-lui Cobarzan, va construi mai departe, in zona de restrictie sanitara a fermei, sau in afara acesteia, in functie de cum vor vota eminentele din Consiliul Local Floresti

Consider investigatia incheiata. Mi-am facut datoria, chiar daca in aceasta investigatie, o lupta pentru comunitate pe care am dus-o in picioare, am avut un singur aliat de caracter. Peste 10-15 ani, il veti cunoaste. Organele statului sa isi faca treaba, si transmit pe aceasta cale ca am inteles mesajul. 

 

Mentionam ca sentinta este executorie. Iata si solutia : 

Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 5
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: 1. 1.1.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea B.D.I.GMBH, reprezentată convenţional şi cu sediul procesula ales la d-l av. L.B., împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC B.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 813/1285/2016/a2. 1.2.Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de creditoarea B.D.I.GMBH, reprezentată convenţional şi cu sediul procesula ales la d-l av. L.B., împotriva neînscrierii sale în lista crediorilor indispensabili ai debitoarei SC B.SRL, înregistrată iniţial sub nr. 813/1285/2016/a2. 2.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea M.ZRT, reprezentată de d-l K.L., administrator, cu sediul procesual ales în România împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC B.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 813/1285/2016/a3. 3.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea A.KFT, reprezentată de d-l N.M., administrator, cu sediul procesual ales în România împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC B.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 813/1285/2016/a4. 4. 4.1.Admite contestaţia formulată de creditoarea DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC B.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 813/1285/2016/a5 şi, în consecinţă: 4.2.Dispune înscrierea porţiunii de 3.875.024,00 lei din creanţa totală de 4.349.420,00 lei a creditoarei DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC B.SRL în categoria creanţelor garantate. 5.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea SC I.C.SRL, reprezentată de d-l N.I., administrator, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC B. SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 813/1285/2016/a6. 6.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea SC N.SA, reprezentată de d-l P.I., administrator, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC B.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 813/1285/2016/a7. 7.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea SC A.M.SA, în reorganizare judiciară, reprezentată de administratorul judiciar C.A.P.I. P.& R. împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC B.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 813/1285/2016/a8. 8.Dispune definitivarea tabelului preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC B.SRL în forma în care a fost publicat în BPI nr. 23013/16 decembrie 2016, cu modificarea arătată mai sus la pct. 4.2. 9.Dispune afişarea de îndată a tabelului definitiv al creanţelor la uşa instanţei şi publicarea lui în forma definitivă în BPI, în sarcina administratorului judiciar DDG INSOLVENCY IPURL. 10. Executorie. 11. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. 12. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 martie 2017.
Document: Hotarâre  592/2017  27.03.2017

Sa vedem cum sta si Amareto Prodimpex : 

Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 5
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: 1.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea M.ZRT, reprezentată de d-l K.L., administrator, cu sediul procesual ales în România împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 812/1285/2016/a2. 2.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 812/1285/2016/a3. 3.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea A.M.Z.m.R., cu sediul procesual ales în Oradea, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 812/1285/2016/a4. 4. 4.1.Admite excepţia nelegalei timbrări a cererii, excepţie ridicată din oficiu şi, în consecinţă: 4.2. Anulează contestaţia formulată de creditoarea SC I.C.SRL, reprezentată de d-l N.I., administrator, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 812/1285/2016/a7. 5.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea SC N.SA, reprezentată de d-l P.I., administrator, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 812/1285/2016/a8. 6. 6.1.Respinge, ca vădit neîntemeiată, contestaţia formulată de SC A.A.I.SRL, reprezentată de d-l I.F., administrator, împotriva înscrierii, respectiv a modului de înscriere a creanţelor creditoarelor SC N.SA, reprezentată de d-l P.I., administrator şi SC A.M.SA, în reorganizare judiciară, reprezentată de administratorul judiciar C.A.P.I. P.& R., în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 812/1285/2016/a10. 6.2. Aplică creditoarei contestatoare SC A.A.I.SRL o amendă judiciară în cuantum de 500 lei pentru introducerea cu rea-credinţă a contestaţiei înregistrate iniţial sub nr. 812/1285/2016/a10. 7. 7.1.Admite contestaţia formulată de creditoarea SC A.M.SA, în reorganizare judiciară, reprezentată de administratorul judiciar C.A.P.I. P.& R, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 812/1285/2016/a11 şi, în consecinţă: 7.2.Dispune înscrierea provizorie a creanţei creditoarea SC A.M.SA în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL, în cuantum de 1.781.851,21 lei în categoria creanţelor garantate, sub condiţia suspensivă a admiterii definitive a acţiunii în anulare ce formează obiectul dosarului nr. 812/1285/2016/a13 8. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea SC C.N.A.SRL, reprezentată de d-na A.C., administrator, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 812/1285/2016/a12. 9.Dispune definitivarea tabelului preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.P.SRL în forma în care a fost publicat în BPI nr. 23486/27 decembrie 2016, cu modificarea arătată mai sus la pct. 7.2. 10.Dispune afişarea de îndată a tabelului definitiv al creanţelor la uşa instanţei şi publicarea lui în forma definitivă în BPI, în sarcina administratorului judiciar DDG INSOLVENCY IPURL. Executorie. 12. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. 13. Cu dreptul creditoarei SC A.A.I.SRL de a formula cereri de reexaminare în ceea ce priveşte amenda judiciară de la pct. 6.2, în termen de 15 zile de la comunicare. 14. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 martie 2017.
Document: Hotarâre  590/2017  27.03.2017

Hop si Amareto :

Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 5
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: 1. 1.1. Admite contestaţia formulată de creditoarea A.KFT, reprezentată de d-l N.M., administrator, cu sediul procesual ales în România împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a1 şi în consecinţă: 1.2. Dispune înscrierea creanţei creditoarea A.KFT în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, în cuantum de 3.390.505,54 lei în categoria creanţelor garantate. 2. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea SC A.A.I.SRL, reprezentată de d-l I.F., administrator, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a2. 3. 3.1. Admite excepţia nelegalei timbrări a cererii, excepţie ridicată din oficiu şi, în consecinţă: 3.2. Anulează contestaţia formulată de creditoarea SC I.C.SRL, reprezentată de d-l N.I., administrator, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a4. 4.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea SC N.SRL, reprezentată de d-l P.I., administrator, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a5. 5.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea SC N.SA, reprezentată de d-l P.I., administrator, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a6. 6. 6.1.Respinge, ca vădit neîntemeiată, contestaţia formulată de SC A.A.I.SRL, reprezentată de d-l I.F., administrator, împotriva înscrierii, respectiv a modului de înscriere a creanţelor creditoarelor SC S.M.F.SRL, şi SC A.M.SA, în reorganizare judiciară, reprezentată de administratorul judiciar C.A.P.I. P.& R., în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a7. 6.2. Aplică creditoarei contestatoare SC A.A.I.SRL o amendă judiciară în cuantum de 500 lei pentru introducerea cu rea-credinţă a contestaţiei înregistrate iniţial sub nr. 811/1285/2016/a7. 7. 7.1. Respinge, ca vădit neîntemeiată, contestaţia formulată de SC A.A.I.SRL, reprezentată de d-l I.F., administrator, împotriva înscrierii, respectiv a modului de înscriere a creanţei creditoarei SC N.SA, reprezentată de d-l P.I., administrator, în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a8. 7.2. Aplică creditoarei contestatoare SC A.A.I.SRL o amendă judiciară în cuantum de 500 lei pentru introducerea cu rea-credinţă a contestaţiei înregistrate iniţial sub nr. 811/1285/2016/a8. 8. 8.1. Respinge, ca vădit neîntemeiată, contestaţia formulată de SC A.A.I.SRL, reprezentată de d-l I.F., administrator, împotriva înscrierii, respectiv a modului de înscriere a creanţei creditoarei A.M.Z.m.R., cu sediul procesual ales în Oradea, în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, ntocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a8. 8.2.Aplică creditoarei contestatoare SC A.A.I.SRL o amendă judiciară în cuantum de 500 lei pentru introducerea cu rea-credinţă a contestaţiei înregistrate iniţial sub nr. 811/1285/2016/a9. 9.Ia act de renunţarea creditoarei SC A.A.I.SRL, reprezentată de d-l I.F., administrator, la judecarea contestaţiei formulate împotriva înscrierii, respectiv a modului de înscriere a creanţei creditoarei A.KFT, reprezentată de d-l N.M.administrator, cu sediul procesual ales în România, în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a10. 10. 10.1.Respinge, ca vădit neîntemeiată, contestaţia formulată de SC A.A.I.SRL, reprezentată de d-l I.F., administrator, împotriva înscrierii, respectiv a modului de înscriere a creanţei creditoarei SC P.B.R.SA, în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a11. 10.2. Aplică creditoarei contestatoare SC A.A.I.SRL o amendă judiciară în cuantum de 500 lei pentru introducerea cu rea-credinţă a contestaţiei înregistrate iniţial sub nr. 811/1285/2016/a11. 11.Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea SC A.M.SA, în reorganizare judiciară, reprezentată de administratorul judiciar C.A.P.I. P.& R., împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a13. 12. 12.1.Respinge, ca neîntemeiată, cererea de repunere în termenul de depunere a contestaţiei împotriva tabelului preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL formulată de creditoarea DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ALBA. 12.2. Admite excepţia tardivităţii depunerii de către contestatoarea creditoare DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ALBA, a contestaţiei formulate împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a14 şi, în consecinţă: 12.3. Respinge, ca tardiv formulată, contestaţia formulată de către contestatoarea creditoare DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ALBA, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a14. 13. 13.1.Admite excepţia tardivităţii depunerii de către contestatoarea creditoare ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU, a contestaţiei formulate împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a15 şi, în consecinţă: 13.2. Respinge, ca tardiv formulată, contestaţia formulată de către contestatoarea creditoare ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU, împotriva modului de înscriere a propriei creanţe în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL, întocmit de administratorul judiciar DDG INSOLVENCY IPURL, înregistrată iniţial sub nr. 811/1285/2016/a15. 14.Dispune definitivarea tabelului preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC A.I.SRL în forma în care a fost publicat în BPI nr. 23014/16 decembrie 2016, cu modificarea arătată mai sus la pct. 1.2. 15.Dispune afişarea de îndată a tabelului definitiv al creanţelor la uşa instanţei şi publicarea lui în forma definitivă în BPI, în sarcina administratorului judiciar DDG INSOLVENCY IPURL. 16. Executorie. 17. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. 18. Cu drept de recurs la Curtea de Apel Cluj în termen de 30 zile de la comunicare în ceea ce priveşte renunţarea la judecată de la pct. 9, recurs care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. 19. Cu dreptul creditoarei SC A.A.I.SRL de a formula cereri de reexaminare în ceea ce priveşte amenzile judiciare de la pct. 6.2, 7.2, 8.2 şi 10.2, în termen de 15 zile de la comunicare. 20. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 martie 2017.
Document: Hotarâre  588/2017  27.03.2017