ONG-urile ameninta cu procese dure Casa de Asigurari de Sanatate in cazul implementarii dosarului electronic

Desi normele de aplicare a legii privitoare la dosarul electronic  nu au aparut, cererile de inregistrare a dosarului electronic catre spitale sau clinici a cunoscut din 12 noiembrie 2016 o virulenta de neimaginat.

Sa fie acesta un subiect pentru controlul anumitor interese electorale, de tipul celor pe care le-a trait Theodor Stolojan, de tipul „draga Stolo”, dupa anumite surse dintr-o clinica din Predeal ? Sau se vrea un Big Brother pentru ca un pacient sa nu fie internat simultan in 3-4 clinici, desi tranzactiile sunt inregistrate separat ? Este o dorinta sau o neputinta a unui soft informatic penibil, care trebuie cu orice pret inlocuit si nimeni nu vrea sa raspunda material pentru cumpararea lui? De ce s-a intarziat 2 ani incarcarea dosarului electronic si se face in campania electorala ? Cine isi asuma pana la urma asta ?!

Cat este de sigura d.p.d.v. al criptarii transmiterea unui dosar electronic, atata timp cat Romania nu poseda un sistem informatic de sanatate integrat si performant, separat de internet ?

De ce nu se ofera un token pentru autentificare, desi costul acestuia este de 1 dolar american, fiecarui pacient ci numai cadrelor medicale ? Inconstienta aplicarii acestei legi gandite pe genunchi va duce la daune interese ce pot atinge cateva zeci de mii de euro/ pacient, daca acesta este discriminat si accesul sau pe piata muncii devine vizibil ingradit ? 

 

CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICILOR arata : 
Sectiunea B. Secretul profesional .
Art.13 Secretul medical este obligatoriu. Interesul societatii (prevenirea si combaterea epidemiilor, bolilor venerice, bolilor cu extindere în masa) primeaza fata de interesul personal.
Art.14 Obiectul secretului este tot ceea ce medicul, în calitatea lui de profesionist, a aflat direct sau indirect în legatura cu viata intima a bolnavului, a familiei, a apartinatorilor, precum si probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante în legatura cu boala si
cele mai diverse fapte si chiar si rezultatul autopsiei.
Art.15 În situatia în care legea sau o curte judecatoreasca obliga medicul sa dezvaluie
aspecte cuprinse în secretul medical, aceasta nu constituie o abatere.
Politia sau procuratura nu pot înlocui decizia judecatoreasca. (!!!!!)
Art.16 Medicul raspunde disciplinar pentru destainuirea secretului.
Art.17 Secretul exista si fata de apartinatori, de colegi si cadre sanitare neinteresate în
tratament(!!!!).

Art.18 Secretul persista si dupa terminarea tratamentului, sau moartea pacientului.
Art.19 În comunicarile stiintifice, cazurile vor fi în asa fel prezentate, încât identitatea bolnavului sa nu poata fi recunoscuta.
Art.20 Mass media are voie sa intre în unitatile sanitare doar cu acceptul sefului de sectie, al medicului curant si al pacientului, cu respectarea confidentialitatii.
Art.21 Certificate medicale si medico-legale vor fi eliberate numai la cererea persoanei examinate, reprezentantilor sai legali sau la cererea unei instante de judecata.
Art.22 Evidentele medicului (registru, fise, foi, condici de operatie, procese verbale de necropsie) trebuie pastrate ca materiale secrete.

Reglementari internationale :

INTERNATIONAL CODE OF MEDICAL ETHICS OF THE WORLD MEDICAL
ASSOCIATION – 1949. Adopted by the Third General Assembly of the World Medical
Association at London in October 1949. (World Medical Association Bulletin, vol. 1, no. 3,
October 1949, pp.109, 111).
“Duties of Doctors to the Sick: A doctor owes to his patient complete loyalty and all
the resources of his science. A doctor shall preserve absolute secrecy on all he knows about
his patient because of the confidence entrusted in him”.

Luari de pozitie :

„Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România a luat act cu îngrijorare despre faptul că toate informaţiile pacienţilor cuprinse în dosarul electronic vor fi disponibile tuturor celor din sistemul sanitar, fără stabilirea unor nivele de informare şi fără acordul pacienţilor. COPAC solicită imperativ Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să reglementeze dosarul electronic în aşa fel încât informaţiile să poată fi trecute în dosarul electronic şi folosite doar cu acordul expres şi scris al fiecărui pacient în parte. COPAC solicită de asemenea eliminarea obligativităţii DES, întrucât contravine dreptului pacientului la confidenţialitatea informaţiilor şi datelor medicale personale”, afirmă COPAC într-un comunicat remis presei.

„Constatăm cu uimire că a fost gândit un dosar electronic, în teorie pentru a ajuta medicii şi pacienţii, în realitate fără nici o consultare cu aceştia. Aşa cum este gândit în acest moment, informaţiile pot fi văzute de orice cadru medical dintr-un spital sau dintr-un cabinet în care pacientul merge, fără nici o limitare. De aici până la a ajunge informaţiile la societăţile de asigurări, care vor refuza să asigure pacienţii cu riscuri, la angajatori sau făcute public este un singur pas, uşor de realizat”, se mai arată în comunicat.

„Dacă medicii sunt obligaţi să treacă aceste informaţii în dosarul electronic şi ele pot fi văzute de toată lumea, nu mai putem vorbi despre o asemenea confidenţialitate. Solicităm retragerea proiectului realizat astfel fără nicio pregătire şi cu o discriminare flagrantă a pacienţilor şi realizarea împreună cu asociaţiile de pacienţi şi cele profesionale a unui proiect care să apere confidenţialitatea şi demnitatea pacienţilor”, a afirmat Gănescu, citat în comunicatul de presă. AGERPRES

Mai multe organisme interne si internationale au luat act cu stupefactie despre incalcarea confidentialitatii si a dreptului la viata privata al pacientului. Acestia au fost informati de acest proiect de lege controversat, si au reactionat pe masura. Astfel, in urmatoarea perioada, sunt posibile aparitia unui sir de pocese, in plan intern, impotriva Casei de Asigurari de Sanatate, a Ministerului Sanatatii.

Juristii consultati considera fapta ca un abuz in serviciu, unii aratand ca :

-art. 196 C. pen Divulgarea secretului profesional (s.n.). Divulgarea, fara drept (fara
consimtamântul pacientului, n.n.
), a unor date (starea sanatatii, boala de care sufera o
persoana, etc., n.n.) de catre aceluia caruia i-au fost încredintate (medic, asistenta, etc., n.n.)
sau de care a luat cunostinta în virtutea profesiei ori functiei daca fapta este de natura a aduce
prejudicii (materiale sau morale, n.n.) unei persoane se pedepseste cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amenda.

-art. 79 alin. 1 C. proc. pen. Ascultarea persoanei obligate de a pastra secretul profesional (s.n.). Persoana obligata a pastra secretul profesional (cadrul medical, n.n.) nu poate fi ascultata ca martor cu privire la faptele si împrejurarile de care a luat cunostinta în exercitiul profesiei, fara încuviintarea persoanei fata de care este obligata a pastra secretul(incuviintarea se da în scris, n.n.).

LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI (legea nr. 46 din 21.01.2003, MO Partea I nr. 51 din 29/01/2003).
Capitolul IV. Dreptul la confidentialitatea (s.n.) informatiilor si viata privata a pacientului.
Art. 21 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul , prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
Art. 22 Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.

Art. 23 În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditati, implicati în tratamentul pacientului,
acordarea consimtamântului nu mai este
obligatorie.
Art. 24 Pacientul are acces la datele medicale personale.
Art. 25
(1) Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu
exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori
îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

LEGEA NR. 306 din 28 iunie 2004 privind EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC,
precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, Publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30 iunie 2004 face referiri atât directe (sectiunea 4) cât si indirecte la confidentialitate (sectiunea 1, sectiunea 4).
Sectiunea 1
Art. 5. (3) Deciziile si hotarârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul si drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale (s.n.), grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica.
Art. 6, (3) În legatura cu exercitarea profesiei si în limita competentelor profesionale, medicului nu-i pot fi impuse îngradiri privind prescriptia si recomandarile cu caracter medical, având în vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligatia medicului de deosebit respect fata de fiinta umana si de loialitate fata de pacientul sau (s.n.), precum si dreptul medicului de a prescrie si recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.

Art. 39. h) sa pastreze secretul profesional (s.n.)

Art. 40. – Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din România, ce decurg din calitatea lor speciala de medici, sunt: a) sa respecte si sa aplice, în orice împrejurare, normele de deontologie medicala (s.n.); f) sa respecte drepturile pacientilor (s.n.).

Raspunderea disciplinara
Art. 69.
(1) Medicul raspunde disciplinar (s.n.) pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicala si a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, precum si pentru orice fapte savârsite în legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din România.
(2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din România, potrivit prezentei legi, nu exclude (s.n.) raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.

Capitolul I, sectiunea 1, art. 9. – (1): La primirea în rândurile Colegiului Medicilor din România, medicul va depune JURAMÂNTUL LUI HIPOCRATE în formularea moderna adoptata de Asociatia Medicala Mondiala în cadrul DECLARATIEI DE LA GENEVA din anul1975: “ O data admis… voi pastra secretele încredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora”.

ANEXA 7. NORME DE REGLEMENTARE ALE CNA
DECIZIE NR. 40 DIN 9 MARTIE 2004 privind ASIGURAREA INFORMARII CORECTE
SI A PLURALISMULUI

Art. 8. În cadrul emisiunilor cu caracter informativ, radiodifuzorii trebuie sa respecte
urmatoarele reguli:
Art. 9.
(1) În cazul informarii asupra unor accidente, dezastre sau tragedii colective se va
evita accentuarea gratuita a starii de îngrijorare si se vor cita sursele de informare.
(2) Se vor evita speculatiile asupra evenimentelor tragice, a cauzelor si consecintelor
lor ori prezentarea repetata a unor imagini socante, pentru a nu provoca temeri inutile sau
panica în rândul publicului.
(3) Nu se va preciza numele victimelor, pîna la comunicarea sau confirmarea oficiala
a acestora.

DECIZIA NR. 248 DIN 1 IULIE 2004 privind PROTECTIA DEMNITATII UMANE SI A
DREPTULUI LA PROPRIA IMAGINE

Art. 2. Radiodifuzorii au obligatia sa respecte dreptul sacru la demnitate umana (s.n.) si la propria imagine si sa nu profite de ignoranta sau buna credinta a persoanelor.
Art. 3. În sensul prezentei decizii, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente locale sau nationale, cu semnificatie pentru viata comunitatii si care nu încalca (s.n.) drepturile si libertatile fundamentale ale omului.
Art. 16.
(1) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei aflate în situatia de victima, fara acordul acesteia (s.n.).
(2) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei fara discernamânt sau decedate, fara acordul familiei (s.n.).
(3) Este interzisa difuzarea de imagini care exploateaza sau scot în evidenta traumele sau traumatismele unei persoane (s.n.).
Art. 17.
(1) Orice persoana are dreptul la respectul intimitatii în momente dificile, precum o pierdere ireparabila sau o nenorocire.
(2) În cazul situatiilor de suferinta umana, a dezastrelor naturale, accidentelor sau a
actelor de violenta, radiodifuzorii au obligatia de a nu se amesteca nejustificat în viata privata
(s.n.).
Art. 18.
(1) Difuzarea materialelor audiovizuale continând imagini ale persoanelor aflate la tratament în unitatile de asistenta medicala, precum si a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante în legatura cu boala si alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, este permisa numai cu acordul persoanei (s.n.) sau, în cazul în care persoana este fara discernamânt sau decedata, cu acordul familiei ori a apartinatorilor. (s.n.)

(2) Radiodifuzorii au obligatia de a respecta demnitatea si anonimatul persoanelor cu
tulburari psihice.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii de interes public justificat în care difuzarea materialului audiovizual are drept scop:
a) prevenirea savârsirii unor fapte penale ori înlaturarea urmarilor prejudiciabile ale unor asemenea fapte;
b) probarea comiterii unei infractiuni;
c) protejarea sanatatii sau moralei publice.