Modificari importante privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Proceduri pentru solicitarea drepturilor persoanelor care  beneficiază în prezent  de concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, de concediul fără plată sau de stimulentul de inserţie reglementate de O.U.G nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

30 iunie 2016

 

Reglementări privind Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului, începând cu data de 1 iulie 2016

Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului au fost modificate începând cu data de 1 iulie 2016, prin apariţia Hotărârii Guvernului nr. 499/22 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 24 iunie 2016.

De asemenea, au fost publicate Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (Ordinul nr. 1099/23 iunie 2016).

 

Modalitatea de înregistrare a cererilor pentru prelungirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului în temeiul Legii nr. 66/2016

  1. Numărul de telefon disponibil pentru a se oferi informaţii suplimentare, în legătură cu aplicarea Legii nr.66/2016, este:

0730.658.691

  1. Există 3 modalităţi de transmitere a cererii şi a documentului/ documentelor privind suspendarea raportului de muncă sau de serviciu:
  • Prin prezentare directă la sediul AJPIS Cluj – G.Coşbuc nr. 2, etaj 2, cam 26 B ;
  • Prin serviciile poştale sau de curierat, în plic închis, la adresa J.P.I.S. Cluj, str. George Coşbuc, nr.2, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cu specificaţia ”Prelungire/reluare drepturi ICC” ;
  • Prin transmitere în format electronic, scanat, la adresa de e-mail : cluj_icc@mmanpis.ro
  1. Adresa de e-mail a A.J.P.I.S. Cluj, unde se vor putea transmite pentru înregistrare cererile- tip, în temeiul Legii nr.66/2016, este:

cluj_icc@mmanpis.ro

  1. Cererea-tip pentru prelungirea/reluarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în temeiul Legii nr.66/2016, precum și alte informații importante se găsesc afiaşate pe site-ul A.J.P.I.S Cluj, ajps-cj.ro .

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj

 

 

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj

 

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

prin  e-mail, în format scanat: cluj_icc@mmanpis.ro

sau

-prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”

Adresă poştală: Municipiul Cluj-Napoca, str.George Cosbuc, nr.2, jud.Cluj

sau

-direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj

Adresă: Municipiul Cluj-Napoca, str.George Cosbuc, nr.2, jud.Cluj, etaj.II, birou 26 B

Nr.Telefon: 0730658691

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni şi Miercuri: 8.30-18.00

Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

Instrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere

Opţiunea1 -1 AN”

Opţiunea2 -2 ANI”

– „Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei”

– „Tabel Explicativ Aplicare Norme”

– „Hotărârea Guvernului  nr. 449/2016 din 22 iunie 2016”

– „Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice  nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016”

 

 

 

Related posts