Ministerului Mediului nu-i pasa de floresteni. Scapa cine poate !

 • SC Bravinvest SRL (fosta SC Amareto Impex SRL) a deţinut Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 15/21.06.2006, revizuită la data de 30.05.2011, pentru activitatea de creştere intensivă a puilor pentru carne la Fermele 17 şi 18 pe amplasamentul din localitatea Floreşti, fosta Avicola Floreşti şi care a fost valabilă până la data de 20.06.2016.
 • Activitatea desfășurată se încadrează în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale în categoria de activitate: 6.6. Cresterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacitati de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din legea menţionată.
 • La Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a fost depusă solicitarea cu nr. 23479/24.05.2016 de emitere a unei autorizaţii integrate de mediu noi, pentru activitatea de creştere intensivă a puilor pentru carne, în aceeaşi locaţie şi în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu iniţială.
 • Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Ferma de creştere a păsărilor, amplasată în Floreşti, str. Cetatii nr. 101-103, jud. Cluj, este susţinută de  documentaţii, elaborate de către un evaluator de mediu atestat (SC MABECO SRL), care conţine date referitoare la impactul asupra mediului a activităţii de creştere a păsărilor.
 • Ferma a funcţionat de la autorizare până în prezent cu respectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.
 • La data emiterii autorizaţiei integrate de mediu nu existau blocurile de locuinţe din imediata vecinătate a fermei, zona de amplasare a fermei fiind destinată activităţilor agrozootehnice, cu asigurarea distanţei de protecţie sanitară faţă de locuinţele existente la acea dată.
 • Amplasarea blocurilor de locuinţe şi ulterior dezvoltarea zonei rezidenţiale s-a făcut fără obţinerea avizelor/acordurilor de la autoritatea de mediu competentă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv fără respectarea distanţei de protecţie sanitară impusă în aceste cazuri prin Legea nr. 204/24.10.2008 privind protecţia exploataţiilor agricole. Conform Legii nr.204/24.10.2008, art. 3 „În zona de protecţie sanitară a exploataţiilor agricole existente şi care funcţionează conform prevederilor legale, se interzic eliberarea autorizaţiilor de construcţie şi construirea clădirilor destinate locuinţelor şi altor obiective socioeconomice”, iar potrivit art.5: „Deţinătorii de exploataţii agricole care au fost înfiinţate şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale şi în perimetrul cărora s-au construit locuinţe sau alte obiective socioeconomice cu respectarea restricţiilor împuse de Ordinul ministerului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, pot iniţia proceduri judiciare în vederea demolării acelor construcţii neautorizate sau a celor autorizate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu scopul exclusiv de a preveni şi limita disconfortul şi riscurile sanitare”.
 • Zona de amplasare a fermei are funcţiunea „activităţi agrozootehnice” încă de când în zonă funcţionau fermele Avicola (anii 70). In zonă mai funcţionează două ferme de creştere intensivă a puilor de carne la sol, a căror activitate nu intră sub incidența Legii 278/2013 și care deţin autorizaţie de mediu. La data emiterii autorizației integrate de mediu era respectată distanţa minimă de protecţie sanitară, fiind instituită prin Planul Urbanistic General al comunei Floreşti o zonă de servicii şi plantaţii de protecţie faţă de SC Amareto Impex SRL (denumirea de la acea data a fermei de pasări), iar emiterea AIM nu a necesitat un studiu de sănătate deoarece era respectată distanţa minimă de protecţie sanitară a fermei faţă de ansamblul rezidenţial existent la acea dată.
 • Autorităţile locale nu au ţinut cont de legislaţia existentă şi au emis în continuare autorizaţii de construcţii pentru locuinţe, multe din documentaţii fără a fi depuse şi la APM Cluj, în vederea obţinerii unui act de reglementare.
 • În procedura de autorizare integrată de mediu cu ocazia dezbaterii publice organizate în data de 10.02.2006 la Primăria Floreşti, la care au participat locuitori interesaţi ai comunei Floreşti, nu au fost formulate obiecţii privind mirosul din partea locuitorilor din Cetatea Fetei (zonă rezidenţială ANL existentă la acea dată).
 • Zona rezidenţială apărută după emiterea autorizației integrate de mediu pentru SC Amareto Impex SRL (denumirea de la acea data a fermei de pasări), nu a fost reglementată din punctul de vedere a protecţiei mediului, la înfiinţarea acesteia nefiind respectată distanţă de protecţie sanitară instituită pentru fermă.
 • Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca (autoritatea competentă pentru protecția mediului la acea dată) a sesizat autorităţile locale şi judeţene (Primăria comunei Floreşti, Direcţia de Sănătate Publică şi Consiliul Judeţean Cluj) în legătură cu aceste încălcări ale legii, răspunzătoare faţă de situaţia creeată fiind administraţia publică locală care a aprobat construirea locuinţelor în zona fermelor fără respectarea unei minime distanţe de protecţie faţă de aceasta.
 • Din studiile de evaluare a riscului şi a impactului asupra stării de sănătate a populaţiei, elaborate de evaluatori atestaţi pentru alte proiecte /planuri din zona de amplasare a fermei SC Bravinvest SRL Floreşti, aflate în reglementare la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, nu rezultă un impact semnificativ asupra stării de sănătate a populaţiei sau asupra calităţii mediului datorat activităţii fermei (ex.: 1. Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea a două locuințe cuplate P+E, Florești str. Urușagului, nr. 111L/111M/111N/111O în zona de influență a fermei avicole SC Bravinvest SRL; Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea a două locuințe cuplate P+E, Florești str. Urușagului, nr. 113 în zona de influență a fermei avicole SC Bravinvest SRL, etc).
 • Iniţierea unor studii de evaluare a riscului şi impact asupra stării de sănătate a populaţiei sunt de competenţa Direcţiei de Sănătate Publică Cluj, în condiţiile legislaţiei specifice din domeniul sănătătii populaţiei.

În procedura de reglementare pentru ”Reactualizarea PUG Florești” și ținând cont de punctul de vedere transmis de către Direcția de Sănătate Publică Cluj, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a solicitat Primăriei Florești să ia în considerare pentru alternativa finală de plan stabilirea perimetrului de protecție sanitară a fermelor, prin realizarea unui studiu de impact pe sănătate (conf. Ord. MS nr. 119/2014), solicitare la care nu s-a primit niciun răspuns.
O zi buna!

 

Directia de Comunicare si Relatia cu Parlamentul

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Related posts