Ghidul alegătorului pentru alegerile locale din 5 iunie

Actele de identitate ale alegătorilor vor fi scanate, iar cei care sunt la al doilea vot vor fi duşi la Poliţie.

Ce trebuie să ştiţi în secţiile de votare din Bucureşti şi din ţară

Cine are dreptul de a alege:

 • cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc 18 ani în ziua de 5 iunie

 • cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau Reşedinţa în România

Cine nu are dreptul de a alege:

 • debilii sau alienaţii mintali puşi sub interdicţie

 • persoanele cărora li s-a interzis dreptul de a vota printr-o decizie judecătorească definitivă

Unde se votează:

 • un alegător votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau blocul, sau casa în care locuişte şi reprezintă domiciliul stabil sau reşedinţa aleasă.

 • fiecare alegător poate afla unde se află secţia de votare la care este arondat, accesând următoarea adresă de internet:https://registrulelectoral.ro/

Ce act de identitate trebuie să prezinte alegătorul:

 • cetăţeanul român trebuie să prezinte în secţia de votare fie, cartea de identitate, fie cartea electronică de identitate, fie cartea de identitate provizorie, fie buletinul de identitate, fie paşaportul diplomatic, fie paşaportul diplomatic electronic, fie paşaportul de serviciu, fie paşaportul de serviciu electronic; elevii din şcolile militare pot prezenta carnetul de serviciu miliitar, valabil în ziua votării.

 • Cetăţeanul din Uniunea Europeană care are drept de vot în România, poate prezenta orice document care să îi ateste identitatea.

Programul de votare

 • secţiile de votare se deschid la ora 7 dimineaţa

 • secţiile de votare se închid la ora 21 seara

 • alegătorii care la ora 21 se află în localul secţiei de votare au dreptul să voteze

Procedura de votare

Procedura preliminară

La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa. Acesta va înscrie codul numeric personal în sistem, care va semnala dacă alegătorul:

 1. a împlinit 18 ani

 2. şi-a pierdut dreptul de a alege

 3. este arondat la o altă secţie de votare

 4. este omis din lista electorală permanentă şi a formulat o solicitare de a fi înscris în registrul electoral cu noua adresă de reşedinţă

 5. a mai votat în ziua de 5 iunie 2016.

Orice persoană care este semnalată că nu îndeplineşte cerinţa punctului 1 sau este semnalată la punctele 2, 3 şi 5 este oprită de la votare. Persoana care este semnalată la punctul 5, este deferită organului de ordine (jandarm sau poliţist) şi transportat la cea mai apropiată secţie de poliţie.

Cum se votează efectiv în Bucureşti

 • fiecare alegător primeşte 4 buletine de vot. Unul pentru candidaţii la funcţia de primar de sector, unul pentru consiliul local de sector, unul pentru candidaţii la funcţia de primar general al Bucureştiului, unul pentru consiliul general aş municipiului Bucureşti.

 • fiecare alegător pune câte o singură ştampilă pe fiecare din cele 4 buletine de vot, pe numele unui singur candidat de la primăria de sector, pe numele unui singur candidat de la primăria generală a Bucureştiului, pe lista unui singur partid de la consiliul local de sector, pe lista unui singur partid de la consiliul general al municipiului Bucureşti.

 • după ce ştampilează (votează) fiecare din cele 4 buletine de vot, alegătorul împătureşte fiecare buletin şi îl introduce în urna alocată fiecărei categorii de candidaţi. În fiecare secţie de votare sunt câte 4 urne, una pentru candidaţii la funcţia de primar de sector, una pentru consiliul local de sector, una pentru candidaţii la funcţia de primar general al Bucureştiului, una pentru consiliul general aş municipiului Bucureşti.

 • orice buletin de vot care conţine două sau mai multe ştampilări, va fi considerat NUL la numărătoare; orice buletin de vot care conţine o singură ştampilă, dar ea nu este aplicată peste pătrăţica unui candidat sau în dreptunghiul unui partid politic, sau este aplicată în aşa fel încât să atingă pătrăţelele a doi candidaţi sau două partide, va fi considerat NUL la numărătoare.

 • în cazul în care vă daţi seama că aţi ştampilat greşit, vă prezentaţi cu buletinul de vot la persoana care vi l-a înmânat, aceasta îl va anula şi vă va da alt buletin de vot.

Cum se votează efectiv în localităţile din provincie

 • fiecare alegător primeşte 3 buletine de vot. Unul pentru candidaţii la funcţia de primar din localitate, unul pentru consiliul local al localităţii, unul pentru consiliul județean.

 • fiecare alegător pune câte o singură ştampilă pe fiecare din cele 3 buletine de vot, pe numele unui singur candidat de la primăria localităţii, pe lista unui singur partid din buletinul pentru consiliul local şi pe lista unui singur partid din buletinul pentru consiliul judeţean.

 • după ce ştampilează (votează) fiecare din cele 3 buletine de vot, alegătorul împătureşte fiecare buletin şi îl introduce în urna alocată fiecărei categorii de candidaţi. În fiecare secţie de votare sunt câte 3 urne, una pentru candidaţii la funcţia de primar din localitate, una pentru consiliul local din localitate, una pentru consiliul judeţean.

 • orice buletin de vot care conţine două sau mai multe ştampilări, va fi considerat NUL la numărătoare; orice buletin de vot care conţine o singură ştampilă, dar ea nu este aplicată peste pătrăţica unui candidat sau în dreptunghiul unui partid politic, sau este aplicată în aşa fel încât să atingă pătrăţelele a doi candidaţi sau două partide, va fi considerat NUL la numărătoare.

 • în cazul în care vă daţi seama că aţi ştampilat greşit, vă prezentaţi cu buletinul de vot la persoana care vi l-a înmânat, aceasta îl va anula şi vă va da alt buletin de vot.

Related posts