De ce „pute” ferma de pui din Floresti (III).Incendiar !!!

cobarzan

Ca istoria sa nu se repete, trebuie sa fim extrem de atenti la ea. Mai ales in ceea ce priveste relatia privatizarilor, a nationalizarilor, a autorizarilor.

Cineva poate afirma ca a fost primul aici. Unde este ferma, atat de mult iubita. Intrebarea este cum a ajuns aici. Intrebarile vor ramane, documentele, parte dintre ele au ajuns la redactie printr-unul din fii fostului ministru cu zootehnia, ing. Chitu Florin sau ale rudelor domnului Angelo Miculescu, tatal domnei Dana Nastase, si o alta parte de la un alt ministru din vremea lui Ceausescu, demis in piata. Director general la Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara.

Ce scriu ziarele vremii scriem si noi astazi :

24.01.2007

O gãinãrie urît mirositoare / Directia Sanitar-Veterinarã (DSV) Cluj a primit, în luna octombrie, 11 reclamatii privind încãlcarea normelor legale în domeniu în fosta Avicola Floresti. Desi prin lege DSV era obligatã sã le rãspundã reclamantilor în decurs de maxim 30 de zile, inspectorii directiei, plãtiti din bani publici, la care contribuie inclusiv cei care au depus reclamatiile, pur si simplu i-au ignorat. Asa cum aceeasi inspectori ignorã încãlcarea legislatiei din domeniul sanitar-veterinar. Cum am fost si eu ignorat pana azi. Dar maine e luni !

Miros, muste, sobolani / În 24 octombrie 2006, sase societãti care-si desfãsoarã activitatea în incinta fostei Avicola Floresti si cinci proprietari de case din zonã au depus la DSV dosarul cu numãrul 9267, continînd reclamatii în ce priveste autorizarea sanitar-veterinarã emisã pe numele firmei SC Safir SRL, societate specializatã în cresterea pãsãrilor. „Nu sîntem de acord cu autorizatia sanitar-veterinarã emisã cãtre SC Safir Com SRL cu punct de lucru în localitatea Floresti, ferma 15, hala 10, si cu autorizarea halei nr. 9, ferma 16, cauzele fiind mirosul insuportabil, aparitia mustelor si sobolanilor, iar canalizarea se înfundã deseori, iesind dejectii pe toate aleile de acces si pe drumul din fata halelor”, scriu petitionarii. Acestia adaugã la petitie si faptul cã, în mod firesc, le sînt afectate afacerile, întrucît clientii cam strîmbã din nas cînd îi viziteazã.

Probleme, puiule? / De ce s-au indignat investitorii care desfãsoarã activitãti fãrã specific alimentar? Motivul este cît se poate de simplu. Juridic, înfiintarea unei crescãtorii de pui este permisã doar potrivit prevederilor Ordinului nr. 536/1997, art. 11, emis de Ministerul Sãnãtãtii. Acest act normativ stipuleazã cã fermele de pãsãri cu peste 5.000 de capete pot fi autorizate doar dacã respectã limita minimã de 1.000 m fatã de alte „nationalitãti conlocuitoare”, cum ar fi oamenii, de pildã. Numai cã intentia SC Safir SRL de a deschide o fermã de pui în hala 9, a fermei 16, unde nu mai existã o astfel de activitate (Safir are deschisã o altã unitate de productie în ferma 15, hala 10), încalcã flagrant prevederile ordinului amintit mai la deal, hala 9 aflîndu-se la numai cîtiva metri de celelalte spatii productive. Mentionãm cã activitãtile desfãsurate de firmele reclamantilor în halele alãturate se desfãsoarã de ani buni si nu miros defel: tîmplãrie termopan, instalatii frigorifice etc.

Ce-a fost mai întîi, puiul sau termopanul? / Cei 11 nemultumiti de poluarea intentionatã în apropierea societãtilor pe care le conduc sau a caselor de locuit au reclamat situatia si Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Cluj. APM, prin semnãtura directorului executiv Septimiu Sânmãrghitan, spre deosebire de DSV, le-a rãspuns petitionarilor în timp util, mai precis în 3 noiembrie 2006. Actul emis de APM preciza cã, în ce priveste obiectul de activitate al Safir SRL în respectivul spatiu, „destinatia initialã a halelor, prin derularea investitiei, se pãstreazã”. Cu alte cuvinte, Safir poate face ce vrea pulpa lui în hala respectivã, pentru cã, în vremurile de demult, acolo functiona un complex de crestere a pãsãrilor. Deci chiar dacã ateliere de tîmplãrie termopan sau de tehnicã frigorificã functioneazã de ani buni, cresterea puilor la numai cîtiva metri de aceste spatii nu ar încãlca prevederile Ordinului 536 / 1997, pentru cã, pînã acum zece ani, acolo functiona Avicola.

Cel mai performant utilaj / Safir SRL este proprietatea Adinei Berar, dar este reprezentatã în aceastã societatea comercialã de tatãl ei, Dan Berar, fost sef în cadrul Politiei Economice Cluj, pensionat în 2005. Acesta s-a arãtat usor iritat de acuzele care i se aduc. „Da, e acolo un tip scrîntit, unul Pãnican (unul dintre reclamanti, administratorul societãtii Romgeneral Service SRL – n. r.), care umblã peste tot cu plîngeri împotriva mea. Dar e absurd, pentru cã încã nu existã nimic în acea halã. Încã nu am început sã cresc pui. E ca si cînd ai vrea sã-ti cumperi o masinã si vecinii te-ar reclama cã nu va avea catalizator. Eu am instalat un Big Dutchman, care este cel mai performant utilaj pentru cresterea puilor la sol, asa cum prevãd normele europene. Acesta va reduce la minim gradul de poluare, dar, repet, încã nu am început activitatea. În plus, acolo nu este o farmacie, ci o zonã agroindustrialã, asa cum este trecutã în acte. Reclamantii nu ne pot împiedica sã ne desfãsurãm activitatea, dacã este conformã normelor legale. În zonã se cresc pui, atît în Ferma 15, cît si în Ferma 17, unde sînt cinci hale si un abator”, a spus Berar.

Ce crede DSV? / Directia Sanitar-Veterinarã îsi „apãrã puii”, respectiv tine partea Safir SRL. Cel putin asta a rezultat din discutia avutã cu Alexandru Duma, directorul executiv al DSV. „Nu este treaba mea ce face producãtorul de termopane. Treaba mea este ce face Safir, dacã respectã sau nu normele sanitar-veterinare. Acolo este o fermã agricolã, unde ceilalti sînt intrusi. Activitãtile lor, cele neagricole, nu trebuiau autorizate conform Ordinului 536 / 1997. Nu conteazã cã si-au început activitatea înaintea lui Safir, întrucît, conform caietului de sarcini, emis în momentul privatizãrii, trebuiau sã pãstreze specificul activitãtii, anume cresterea pãsãrilor. Însã, ulterior, au apãrut intermediari în vînzarea acestor spatii, iar pentru a obtine preturi cît mai bune, acesti intermediari au ocolit specificul activitãtii. Problema se poate rezolva doar în justitie, dar sînt convins cã reclamantii vor pierde”, a explicat Alexandru Duma. Explicatiile directorului DSV ar fi cît se poate de rezonabile, dacã în toatã aceastã afacere nu ar exista un mic amãnunt. Nu a existat nici un fel de caiet de sarcini în momentul vînzãrii halelor fostei Avicola Floresti si aceasta dintr-un motiv cît se poate de simplu: fostul complex agroindustrial nu a fost, de fapt, privatizat, ci a fost obiectul unei executãri silite, în urma unor procese pentru recuperarea datoriilor pe care acesta le-a acumulat. Iar instanta nu poate elabora caiete de sarcini din împrejurarea cã acest tip de documente sînt de naturã politicã, nu juridicã. Pur si simplu nu era treaba Tribunalului. Astfel, pe cale de consecintã (logicã, nu veterinarã), în acest caz se aplicã regula primului venit. Mai precis, din moment ce societatea specializatã în cresterea puilor este ultima venitã, aceasta trebuie sã ia cuvenita distantã (de 1.000 m) fatã de vecinii anorganici.

Cine plãteste în caz de carantinã? / Conform unor informatii confirmate de mai multi martori, toamna trecutã au murit 17.200 de pui din 19.000, în ferma 15 Safir, ceea ce ar fi impus carantina, dar si returnarea subventiilor primite de firmã de la stat, aspect asupra cãruia vom reveni. De altfel, anul trecut a existat o scurtã carantinã impusã în Ferma 15. Cireasa de pe tort o reprezintã însã depozitarea gunoiului pe cãile de acces în fermã, alei care sînt proprietate comunã cu alte firme.«În cazul în care nu veti anula autorizatiile sanitar-veterinare pentru halele de mai sus, vã rugãm sã ne rãspundeti ce o sã facem noi, proprietarii celorlalte hale, în cazul izbucnirii unui nou focar de gripã aviarã sau a altor boli, ne vom închide firmele, vom concedia toti angajatii si cine este responsabil în aceastã situatie, pentru a sti cui sã cerem daune?», întreabã în reclamatia sa Nicolae Pãnican, administratorul Romgeneral Service SRL.

Alexandru Duma, director executiv al Directiei Sanitar-Veterinare

Problema constã în amplasamentul acelor spatii. Acolo este o platformã agricolã, deci spatiile respective au aceastã destinatie, prin constructie. Cine a vîndut spatiile poartã responsabilitatea, dacã nu le-a cerut cumpãrãtorilor sã respecte destinatia lor initialã. Ferma Safir este autorizatã de noi, ce fac ceilalti îi priveste. Noi supraveghem doar respectarea normelor sanitar-veterinare si, din acest punct de vedere, Safir nu ne creeazã probleme.

Mircea Bãlas, fost director tehnic Avicola Floresti

În momentul vînzãrii halelor fostei Avicola Floresti, nu exista nici o prevedere privind mentinerea obiectului de activitate, respectiv cresterea pãsãrilor. Aceasta pentru cã Avicola nu a fost privatizatã pur si simplu, ci a fost vîndutã, în 1998, în urma unei decizii a Tribunalului Cluj, prin executie silitã. A dat faliment. Halele au fost vîndute doar pe bazã de facturã, pentru cã Tribunalul nu putea emite nici un soi de caiet de sarcini.