DDG INSOLVENCY IPURL este administrator judiciar al fermelor de pui din Floresti, in procedura insolventei

Grupul de firme ce graviteaza in jurul Bravinvest SRL, Amareto Impex, Amareto Prodimpex, turture de datorii, avand pe DDG INSOLVENCY IPURL IN CALITATE DE ADMINISTRATOR JUDICIAR, au procese garla la Tribunalul Comercial Cluj. 

Va avertizez ca urmeaza un articol extrem de lung si greu. Cititi cat puteti, daca doriti reveniti la informatia din el. Este informatie publica.

Ce pare ciudat, este modul in care autoritatile romane trateaza aceasta problema a reautorizarii fermei de pui Bravinvest SRL. Ma intreb daca la dezbaterea publica nu vom fi intrebati, in gluma, daca nu cumva vrem sa platim in solidar, pentru ferma care pute de te te sparge, datoriile grupului de firme Cobarzan catre terti. In alt mod, nu vad cum cineva concepe sa autorizeze o ferma cu administrator judiciar. Probabil ca in Romania 2016, se poate orice. 

Poate e legal ca Bravinvest SRL sa ceara o autorizatie integrata de mediu, iar APM sa arate ca dezbaterea publica are loc din cauza petitiei, care cica eu ca reprezentant al celor 586 de petitionari am depus-o. Eu am listat-o, atat, si i-am dat-o in mana lui Craciun. Epure a facut petitia online, si hop, iar o minciuna din partea APM.

Noi, nici macar nu stim cine a depus cererea de alocare a salii, pentru dezbatere. Bravinvest, din cate se aude, iar eu nu stiu, este legal ? Noi cu cine discutam la dezbatere, cu administratorul judiciar, sau cu un reprezentant Bravinvest ?

Sunt jurnalist, nu avocat, dar ma intreb daca nu e riscant sa acorzi o autorizatie de mediu, unui grup de firme aflate in evaluare de risc de catre ANAF.

Dezbaterea publica are loc fiindca ferma are nevoie de autorizatie, iar aruncandu-ma pe mine in fata, ca reprezentant al florestenilor, se spera o disociere, in asa fel incat sa nu participe nimeni din cei care nu-l suporta pe primar la dezbatere, eu fiind asimilat datorita fostei prietenii cu Horia Sulea, ca agent acoperit. Fiti linistiti, nu musc momeala ! Sunt sigur ca nici florestenii !

Puteti intelege de ce este nevoie de o suma uriasa pentru relocarea fermei, deoarece se pare ca toate firmele care i-au cerut falimentul fermei au nevoie de bani. Iar fraierul de florestean, sa plateasca, sa reloce ferma pe banii lui.

Mie unul, mi se face iar greata. Vorba unui coleg jurnalist de elita : De ce mergem la dezbaterea publica, sa ne intrebe cum a fost mai bine, inainte, cu miros, sau fara miros, in ultimele 3 luni ?

Nu-i dau numele, deoarece il respect si nu vreau sa traiasca ce traiesc eu !

Ia uite ce de procese, are ferma care a fost  aici de la facerea Florestiului, dupa folclorul indus dintr-o parte a satului :

Nr. unic (nr. format vechi) : 813/1285/2016
Data inregistrarii 16.09.2016
Data ultimei modificari: 23.09.2016
Sectie: Comercial
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual: Fond

In 24.10.2016, se judeca o amanare la dosarul de mai sus.

BRAVINVEST SRL Debitor
BRAVINVEST SRL-ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU DDG INSOLVENCY SPRL Debitor

Solutie 21.09.2016( A.I. =Amareto Impex, A.P. SRL= Amareto Prodimpex SRL, B=Bravinvest SRL n.r.).

Admite cererea comună a debitoarelor SC A.I.SRL, SC A.P.SRL, şi SC B.SRL, reprezentate de administratorul statutar, d-na C.V., membre ale aceluiaşi grup de societăţi în sensul art. 5 pct. 35 din Legea nr. 85/2014 şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC A.I.SRL. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC A.P.SRL. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC B.SRL. Desemnează, în condiţiile art. 188 din Legea nr. 85/2014, acelaşi administrator judiciar provizoriu pentru fiecare dintre cele trei debitoare: DDG INSOLVENCY SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezentele proceduri de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014.Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu în fiecare dintre dosarele nr. 811/1285/2016, nr. 812/1285/2016, respectiv nr. 813/1285/2016 câte un onorariu provizoriu lunar de 1.500 lei + eventual TVA plus câte un onorariu de succes de 7% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, fiecare onorariu plafonat la suma de 3.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art.100 alin. 1 lit. a, respectiv plafonat la suma de 1.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art.100 alin. 1 lit. b din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.Dispune desemnarea aceluiaşi administrator special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor celor trei debitoarei, conform art. 187 din Legea nr. 85/2014.Ia act de intenţiile debitoarelor de a depune planuri de reorganizare.Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune în fiecare dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru fiecare dintre cele trei debitoare, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173 din Legea nr. 85/2014, precum şi asupra posibilităţilor reale de reorganizare a activităţii debitoarelor ori a motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014.Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediile debitoarelor, tuturor băncilor unde debitoarele au deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu.Stabileşte în sarcina debitoarelor obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a oricărui creditor deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelele definitive de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea lor, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare..Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarele au disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu.Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarelor, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014.Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de 1 decembrie 2016, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 19 decembrie 2016.Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii fiecărei debitoare la data de 7 noiembrie 2016, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelelor preliminare de creanţe la data de 28 noiembrie 2016, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de fiecare tabel de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelele preliminare de creanţe, de 7 zile de la publicarea fiecărui tabel preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelelor de creanţe la 19 decembrie 2016. Dispune desfăşurarea primelor şedinţe ale adunărilor creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu DDG INSOLVENCY SPRL, cu sediul profesional în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 128, jud. Cluj, la data de 5 decembrie 2016, ora 12:00.Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar în fiecare dosar câte un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averile debitoarelor, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI.Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a fiecărei debitoare şi a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi câte un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care le va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitoarelor, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare. Fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 24 octombrie 2016, sala 102, ora 8:00. Dispune conexarea la dosarul nr. 811/1285/2016 a următoarelor dosare: a) dosarul nr. 661/1285/2016 format pe baza cererii creditoarei SC V.SRL, care devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 b) dosarul nr. 740/1285/2016 format pe baza cererii creditoarei SC I.C.SRL, care devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 c) dosarul nr. 742/1285/2016 d) dosarul nr. 800/1285/2016, care conţine cererile creditoarelor: – A.KFT, cu sediul procesual ales în România împotriva debitoarei SC A.I.SRL, depusă iniţial în dosarul nr. 742/1285/2016, – SC A.A.I.SRL, împotriva debitoarei SC A.I.SRL şi a debitoarei SC A.P.SRL, depusă iniţial în dosarul nr. 742/1285/2016 şi în dosarul nr. 748/1285/2016, – SC A.P.SRL împotriva debitoarei SC A.I.SRL în dosarul nr. 742/1285/2016 – SC B.SRL împotriva debitoarei SC A.I.SRL în dosarul nr. 742/1285/2016 – A.M.Z.m.R., cu sediul procesual ales în Oradea, împotriva debitoarei SC A.I.SRL în dosarul nr. 742/1285/2016 care devin cereri de admitere a creanţelor, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Cererile de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei SC A.I.SRL depuse în dosarul nr. 811/1285/2016 de creditoarele SC N.SA, şi SC N.SRL, devin cereri de admitere a creanţelor, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Dispune conexarea la dosarul nr. 812/1285/2016 a următoarelor dosare: a) dosarul nr. 699/1285/2016 format pe baza cererii creditoarei SC M.ZRT, cu sediul procesual ales în Oradea, care devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 b) dosarul nr. 738/1285/2016 format pe baza cererii creditoarei SC I.C.SRL, care devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 c) dosarul nr. 748/1285/2016 d) dosarul nr. 798/1285/2016, care conţine cererile creditoarelor: – SC A.A.I.SRL, împotriva debitoarei SC A.I.SRL şi a debitoarei SC A.P., depusă iniţial în dosarul nr. 742/1285/2016 şi în dosarul nr. 748/1285/2016, – A.M.Z.m.R., cu sediul social în Ungaria, cu sediul procesual ales în Oradea, împotriva debitoarei SC A.P.SRL în dosarul nr. 748/1285/2016 – SC S.M.F.SRL, împotriva debitoarei SC A.P.SRL în dosarul nr. 748/1285/2016 care devin cereri de admitere a creanţelor, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei SC A.P.SRL depusă în dosarul nr. 812/1285/2016 de creditoarea SC N.SA, devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Dispune conexarea la dosarul nr. 813/1285/2016 a următoarelor dosare: a) dosarul nr. 601/1285/2016 format pe baza cererii creditoarei SC S.P.SA, care devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 b) dosarul nr. 698/1285/2016 format pe baza cererii creditoarei SC A.M.SA, în reorganizare, reprezentată de CAPI P.& R., care devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 c) dosarul nr. 739/1285/2016 format pe baza cererii creditoarei SC I.C.SRL, care devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 d) dosarul nr. 749/1285/2016 e) dosarul nr. 799/1285/2016, care conţine cererile creditoarelor: – A.KFT, cu sediul social în Ungaria, cu sediul procesual ales în România împotriva debitoarei SC B.SRL, depusă iniţial în dosarul nr. 749/1285/2016 – A.M.Z.m.R.cu sediul social în Ungaria, cu sediul procesual ales în Oradea, împotriva debitoarei SC B.SRL în dosarul nr. 749/1285/2016 – SC S.M.F.SRL, împotriva debitoarei SC B.SRL în dosarul nr. 749/1285/2016 care devin cereri de admitere a creanţelor, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei SC B.SRL depusă în dosarul nr. 813/1285/2016 de creditoarea SC N.SA, devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Executorie.Următorul termen de judecată: 24 octombrie 2016, sala 102, ora 8:00. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii conform Codului de procedură civilă, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj.
Document: Hotarâre  1823/2016  21.09.2016

Nr. unic (nr. format vechi) : 6332/1285/2010
Data inregistrarii 31.08.2010
Data ultimei modificari: 31.05.2013
Sectie: Comercial
Materie: Comercial
Obiect: dizolvare societate (registrul comerţului)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
ORC Reclamant
SC BRAVINVEST SRL Pârât

 

Şedinţe

05.11.2010
Ora estimata:
Complet: Complet Specializat 10
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
Nr. unic (nr. format vechi) : 601/1285/2016
Data inregistrarii 05.07.2016
Data ultimei modificari: 30.08.2016
Sectie: Comercial
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
SERVICII PUBLICE SA Creditor
BRAVINVEST SRL Debitor
Nr. unic (nr. format vechi) : 698/1285/2016
Data inregistrarii 08.08.2016
Data ultimei modificari: 15.09.2016
Sectie: Comercial
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
ABO MIX SA Creditor
BRAVINVEST SRL Debitor
ABO MIX SA-ADMINISTRATOR JUDICIAR C.A.P.I. POPA&RUS Creditor
MEZOTEK ZRT-SEDIU ALES Creditor

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 739/1285/2016
Data inregistrarii 29.08.2016
Data ultimei modificari: 06.10.2016
Sectie: Comercial
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
SC INTERBRO CONSULTING SRL Creditor
SC BRAVINVEST SRL Debitor
Nr. unic (nr. format vechi) : 749/1285/2016
Data inregistrarii 30.08.2016
Data ultimei modificari: 23.09.2016
Sectie: Comercial
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
SC BRAVINVEST SRL Debitor

 

Şedinţe

12.09.2016
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 5
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: Ia act de retragerea de către fiecare dintre debitoarele SC A.I.SRL, SC A.P.SRL şi SC B.SRL a propriei cereri de renunţare la judecarea cererii comune de deschidere a procedurii insolvenţei. Respinge cererea comună a debitoarelor SC A.I.SRL, SC A.P.SRL, şi SC B.SRL, reprezentate de administratorul statutar, d-na C.V., membre ale aceluiaşi grup de societăţi, având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenţei, ca urmare a neîndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de art. 67 alin. 1 lit. a-g, k, l, m din Legea nr. 85/2014. Dispune disjungerea următoarelor cereri de deschidere a procedurii insolvenţei şi repartizarea lor manuală aceluiaşi complet, Nou Faliment 5: a) a cererii formulate de creditoarea A.KFT, cu sediul procesual ales în România, împotriva debitoarei SC A.I.SRL în dosarul nr. 742/1285/2016 b) a cererii formulate de creditoarea A.M.Z.mukodo R., cu sediul social în Ungaria, cu sediul procesual ales în Oradea, împotriva debitoarei SC A.I.SRL în dosarul nr. 742/1285/2016 c) a cererii comune formulate de creditoarea SC A.ALBA IULIA SRL, împotriva debitoarei SC A.I.SRL şi a debitoarei SC A.P.SRL în dosarul nr. 742/1285/2016 şi în dosarul nr. 748/1285/2016 d) a cererii formulate de creditoarea SC B.SRL împotriva debitoarei SC A.I. SRL în dosarul nr. 742/1285/2016 e) a cererii formulate de creditoarea SC A.P.SRL împotriva debitoarei SC A.I.SRL în dosarul nr. 742/1285/2016 f) a cererii formulate de creditoarea A.M.Z.mukodo R., cu sediul social în Ungaria, cu sediul procesual ales în Oradea, împotriva debitoarei SC A.P.SRL în dosarul nr. 748/1285/2016 g) a cererii formulate de creditoarea SC S.M.F.SRL, împotriva debitoarei SC A.I.SRL în dosarul nr. 742/1285/2016 h) a cererii formulate de creditoarea A.KFT, cu sediul social în Ungaria, cu sediul procesual ales în România, împotriva debitoarei SC B.SRL în dosarul nr. 749/1285/2016 i) a cererii formulate de creditoarea SC S.M.F.SRL împotriva debitoarei SC B.SRL în dosarul nr. 749/1285/2016 j) a cererii formulate de creditoarea A.M.Z.mukodo R., cu sediul social în Ungaria, cu sediul procesual ales în Oradea, împotriva debitoarei SC B.SRL în dosarul nr. 749/1285/2016 Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii conform Codului de procedură civilă, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12 septembrie 2016.
Document: Hotarâre  1722/2016  12.09.2016
Nr. unic (nr. format vechi) : 799/1285/2016
Data inregistrarii 13.09.2016
Data ultimei modificari: 19.09.2016
Sectie: Comercial
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată disjuns din dos.749/1285/2016
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
AGROMIX KFT-SEDIU PROCEDURAL ALES Creditor
AGRIFIRM MAGYARORSZAG ZARTKOUREN MUKODO RESZVENYTARSASAG-SEDIU PROCEDURAL ALES Creditor
SC SAM MILLS FEED SRL Creditor
BRAVINVEST SRL Debitor

 

Şedinţe

Nr. unic (nr. format vechi) : 800/1285/2016
Data inregistrarii 13.09.2016
Data ultimei modificari: 16.09.2016
Sectie: Comercial
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată disjuns din do.742/1285/2016
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
AGROMIX KFT-SEDIU PROCEDURAL ALES Creditor
AVIA ALBA IULIA SRL Creditor
SC AMARETO PROD SRL -SEDIU ALES Creditor
SC BRAVINVEST SRL-SEDIU ALES Creditor
AGRIFIRM MAGYARORSAG ZARTKOUREN MUKADO RESZVENYTARSASAG-SEDIU ALES Creditor
SC AMARETO IMPEX SRL Debitor

 

Administrator judiciar (1), persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să-şi exercite atribuţiile în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare. Principalele atribuţii ale a.j., prevăzute de lege, sunt: a) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse la dosarul cauzei şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; c) întocmirea actelor dosarului cauzei, în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor; d) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului; e) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; f) conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuţiile sale şi la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului; g) convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică; h) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; i) sesizarea de urgenţă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; j) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor; k) verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, precum şi întocmirea tabelelor creanţelor; I) încasarea creanţelor; urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocaţi; m) cu condiţia confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fideiusorilor, renunţarea la garanţii reale; n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta.

Administrator judiciar în procedura insolvenţei (2), persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile expres prevăzute de lege în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul societăţii profesionale cu răspundere limitată (S.P.R.L.) sau al întreprinderii unipersonale cu răspundere limitată (I.P.U.R.L.) va trebui să îndeplinească aceleaşi condiţii (art. 3 din Legea nr. 85/2006). Principalele atribuţii ale a.j. sunt: i) examinarea situaţiei economice a debitorului şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea a.j.; ii) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea a.j.; iii) întocmirea actelor ce trebuie să însoţească cererea debitorului de deschidere a procedurii, în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de
debitor; iv) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului; v) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; vi) conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuţiile sale şi la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului; vii) convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică; viii) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ix) sesizarea de urgenţă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; x) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor; xi) verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, precum şi întocmirea tabelelor creanţelor; xii) încasarea creanţelor; urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocaţi; xiii) încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale, sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic; xiv) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta. De asemenea, judecătorul-sindic poate stabili a.j., prin încheiere, orice alte atribuţii în afara celor mai sus menţionate cu excepţia celor prevăzute de lege în competenţa exclusivă a acestuia. ADMINISTRATORUL JUDICIAR, persoană fizică sau juridică, inclusiv reprezentantul acesteia, care are calitatea de practician în reorganizarea şi lichidarea societăţilor comerciale, în condiţiile legii. Acesta trebuie să facă dovada că este asigurat pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale şi va avea ca atribuţii: a) examinează activitatea debitorului în raport cu situaţia de fapt şi întocmeşte un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora situaţia le-ar fi imputabilă, precum şi asupra posibilităţilor reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea. Raportul va fi supus judecătorului sindic într-un termen care nu va depăşi 30 de zile; b) elaborează planul de reorganizare a activităţii debitorului în funcţie de raportul întocmit; c) supraveghează operaţiunile de gestionare a patrimoniului debitorului; d) conduce în tot sau în parte activitatea debitorului; e) stabileşte datele şedinţelor adunării creditorilor; f) introduce acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, a transferurilor cu caracter patrimonial sau a operaţiunilor comerciale încheiate de debitor, precum şi a constituirii unor garanţii acordate de debitor, care sunt susceptibile de a prejudicia drepturile creditorilor; g) menţine sau denunţă unele contracte încheiate de debitor; h) examinează creanţele şi, atunci când este cazul, formulează obiecţii la acestea; i) urmăreşte încasarea creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; j) cu condiţia confirmării de către judecătorul sindic, încheie tranzacţii, descarcă de datorii, descarcă fidejusorii, renunţă la garanţiile reale; k) sesizează judecătorul sindic în legătură cu orice problemă care ar presupune intervenţia acestuia, în principal, în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative; 1) aplică sigilii, inventariază bunuri şi ia măsuri pentru conservarea lor.

Echipa DDG INSOLVENCY IPURL

conform site-ului firmei :

Formăm o echipă tânără, dinamică și ambițioasă, specializată în soluționarea problemelor generate de procedura insolventei, fiind in masura sa oferim solutii viabile atat pentru creditorii care doresc recuperarea creantelor cat si pentru societatile aflate in dificultate financiara, prin reorganizarea activitatii si plasarea sub protectia legii insolventei.

 

Diana Maria Godorogea

Avocat, practician in insolventa

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea ” Babeș-Bolyai” Cluj

Membru al Baroului Cluj incepand cu anul 1999

Membru UNPIR incepand cu anul 2005

 

Daniel Lucian Godorogea

Avocat, practician in insolventa

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea ” Dimitrie Cantemir” Cluj

Cursurile masterale ale Facultăţii de Drept, Universitatea ” Dimitrie Cantemir” Cluj, pentru aprofundarea  mecanismelor juridice ale economiei de piaţă în statul de drept.

Membru al Baroului Cluj incepand cu anul 2004

Membru UNPIR incepand cu anul 2010

 

Ioana Crisan

Avocat definitiv

Studii: Universitatea Babes Bolyai– Facultatea de Drept, Cluj-Napoca

Membru al Baroului Cluj incepand cu anul 2013

 

Ioana Metesan

Avocat definitiv

Studii: Universitatea Babes Bolyai– Facultatea de Drept, Cluj-Napoca

Membru al Baroului Cluj incepand cu anul 2010

 

Dumitrita Lazar

Practician in insolventa

Studii: licentiata a Universitatii Oradea – Facultatea de Drept

Membru al UNPIR incepand cu anul 2003

 

Morar Carmen

Consilier juridic

Studii: Universitatea Babes Bolyai– Facultatea de Drept, Cluj-Napoca

O buna cunoscatoare a procedurii insolvenţei

 

Lupean Ana Maria

Economist

Studii: Universitatea Babes Bolyai – Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerii, Cluj-Napoca

Anul absolvirii: 2014

O buna cunoscatoare a domeniului analizei contabile si a procedurii insolvenţei

 

Vaida NicoletaEconomist

Studii: Universitatea Babes Bolyai – Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerii, Cluj-Napoca

Anul absolvirii: 2010

Deţine o vastă experienţă în domeniul analizei contabile si a procedurii insolvenţei