Cer viitorilor parlamentarilor clujeni, o pozitie clara fata de opozitia manifestata de floresteni in dezbaterea publica privind (ne)autorizarea fermei de pui din Floresti

La dezbaterea publica, ca florestean,  am cerut urmatoarele :

 1. S.C. Bravinvest se afla in procedura generala de insolventa. In anuntul facut pentru populatie in Monitorul de Cluj, era obligata conform legii, sa adauge imediat dupa denumirea societatii “ in insolventa, “in insolvency”, “en procedure collective”. Acest fapt denota o dezinformare a stadiului in care se afla societatea si a capacitatii financiare de respectare a Normelor de Mediu, ca atare se impune amanarea dezbaterii publice cu 30 de zile si remedierea situatiei, in scopul respectarii legii 85/2014 dar si al dreptului la o informare corecta a populatiei.
 2. Unitatea administrativ-teritoriala Floresti este diferita de Unitatea administrativ-teritoriala Cluj-Napoca. Exista de aproximativ un an o editie tiparita a ziarului Monitorul de Floresti. Dezbaterea publica trebuia anuntata intr-un ziar local, nu in alta unitate administrativ-teritoriala. Acest fapt denota, alaturi de lipsa mediatizarii, asa cum s-a facut pentru Bravinvest SRL in Alba Iulia, in 10 televiziuni, ziare, o crasa nerespectare a dreptului de informare al publicului, care are dreptul la informare. Propun amanarea dezbaterii publice cu 30 zile, remedierea situatiei, folosirea modelului de la APM Alba, in vederea combaterii discriminarii populatiei din Floresti.

Verificarea intregii corespondente a SC Bravinvest SRL incepand cu 23.09.2016, instiintarea ANAF de incalarea Art. 337din Legea 85/2014

(1) Nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din oficiu sau la sesizarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar sau a oricărei persoane interesate. Veniturile rezultate din aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.

 1. Punerea la dispozitie a locuitorului Florestiului a denumirii tuturor firmelor care au efectuat un studiu de impact pe sanatate, care a dus la acordarea de catre Primaria Floresti, a autorizatiilor de constructie ale blocurilor, caselor, pe o  raza de 1000 m in jurul fermei, asa cum precizeaza OMS 536/1997 si OMS 119/2014, pana la dezbaterea publica, pentru o dreapta si corecta informare. In acest sens se poate colabora institutional cu cine doriti dumneavoastra. Exista posibilitatea legala a verificarii acestor studii de impact care au dus la autorizarea la aproximativ 19,6 m de ferma a unui bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter.
 2. Verificarea fara derogare a distantei de 1000 m intre ferma si locuinte, cercetarea temeiului in fapt si in drept ce a dus la aceasta situatie, eventual tragerea la raspundere a celor vinovati.
 3. Aplicarea fara derogare a legii sanatatii publice, in conditiile in care firma este in insolventa.
 4. Asteptarea terminarii evaluarii de risc de catre ANAF a firmelor Bravinvest SRL, Amareto Impex SRL, Amaretoprodimpex SRL toate in insolventa, cu administrator judiciar numit si firmei Vialin Invest SRL, deci amanarea dezbaterii publice pana la obtinerea unei rezolutii finale pe acest aspect.
 5. Verificarea aplicarii fara derogare a timpului si modului in care dejectiile si resturile au fost depozitate pe platforma betonata.
 6. Verificari in teren, nu pe hartie, a intreg circuitului deseurilor, deci nu verificarea existentei contractelor, ci verificarea tuturor tipurilor de deseuri, reala si efectiva, nu doar privind existenta unor contracte privind depozitarea dejectiilor prin valorificare R10.
 7. Verificarea HCL nr.108/17.06.2011, a CL Floresti, legala, nefiind atacata in contencios-administrativ de catre prefect, “ Reactualizare PUZ Spital de Urgenta”, in contextul autorizarii fermei, si daca acest aspect nu va genera returnarea de catre Statul Roman catre Europa a 150.000 milioane euro, fonduri nerambursabile pentru edificarea Spitalului de Urgenta. Avand in vedere aceste aspecte, este de estimat daca prin autorizarea fermei si inapoierea banilor catre Europa, cine ofera garantii cetatenilor ca aceasta plata nu se va face din buzunarul lor.
 8. In cazul acordarii autorizatiei de mediu, cer constituirea unui fond de garantare in valoare de 10 milioane euro, fond din care sa fie tratati in strainatate florestenii care se pot imbolnavi datorita posibilei nerespectarii de catre o firma aflata in insolventa, deci fara resurse financiare, care nu prezinta ca atare garantii de solvabilitate, a normelar de mediu si sanatate sau in situatia izbucnirii unei unei pandemii, sau a oricaror alte imbolnaviri datorate continutului de amoniac si alte substante periculoase degajate in atmosfera. Ministrul Sanatatii declara ca 85 la suta din spitalele din Romania sunt nesigure, cu raportare la infectiile nosocomiale.
 9. Daca se considera legala autorizarea fermei, daramarea tuturor edificiilor pe o raza de 1000 m in jurul fermei, cu o justa si prealabila despagubire a cetatenilor, la valoarea de piata dar si acordarea de daune-interese conform jurisprudentei europene in materie.
 10. Audit financiar la grupul de firme aflate in evaluare de risc de catre ANAF, Amareto Impex, Amareto Prodimpex, Bravinvest SRL, ultima cu extrema celeritate, cu constatarea capacitatii efective actuale la nivel de infrastructura, logistica si financiara, sustinerii in deplina siguranta in momentul actual, a dezideratelor de mediu si impact pe sanatate, reluarea pe baza acestui audit, a studiului de impact pe sanatate, cat si a tuturor avizarilor necesare elaborarii autorizatiei integrate de mediu, in mod corect cerute de APM Cluj, inainte de 23.09.2016.
 11. Publicarea in cel putin 10 ziare si televiziuni a anuntului de dezbatere publica, a urmatoarei dezbateri publice.
 12. Cer a se tine cont de opozitia manifestata prin petitii, nenumarate reclamatii, a autorizarii fermei, tragerea la raspundere a celor vinovati de actuala situatie de fapt, in conformitate cu principiul democratiei participative, unul din pilonii de baza ai functionarii Statului de drept.

 

Ing. Horia-Eugen Cristea

Floresti, judetul Cluj

Raspuns :

Nr.: 12086/12935/18.11.2016
In atentia: Domnului Horia Eugen- Cristea

E-mail: redactia@voceaclujului.ro; procurorul@outlook.com

Referitor la: Petitie procedura de reglementare de mediu pentru SC Bravinvest SRL

 

Stimate Domn,

 

Urmare a petitiilor dvs.,  înregistrate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj cu nr. 12086/17.10.2016 si cu nr. 12935/07.11.2016, cu referire la emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru Ferma de creştere a puilor nr. 17 şi nr.18 din localitatea Floreşti, jud. Cluj, titular SC BRAVINVEST SRL, vă comunicăm următoarele:

 

 • SC Bravinvest SRL a deţinut Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 15/21.06.2006, revizuită la data de 30.05.2011, pentru activitatea de creştere intensivă a puilor pentru carne la Fermele 17 şi 18 pe amplasamentul din localitatea Floreşti, fosta Avicola Floreşti şi care a fost valabiliă până la data de 20.06.2016;
 • instalaţia se încadrează în Anexa nr. 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale în categoria de activitate: 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din legea menţionată;
 • La APM Cluj a fost depusă solicitarea cu nr. 23479/24.05.2016 de emitere a unei autorizaţii integrate de mediu noi, pentru activitatea de creştere intensivă a puilor pentru carne, în aceeaşi locaţie şi în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu iniţială;
 • Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Ferma de creştere a păsărilor, amplasată în Floreşti, str. Cetatii nr. 101-103, jud. Cluj, este susţinută de documentaţii, elaborate de către un evaluator de mediu atestat, care conţine date referitoare la impactul asupra mediului a activităţii de creştere a păsărilor;
 • Zona de amplasare a fermei are funcţiunea „activităţi agrozootehnice” încă de când în zonă funcţionau fermele Avicola (anii 75)

 

– Solicitarea de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu a Fermelor de creştere a puilor nr.17 şi 18 aparţinând SC BRAVINVEST SRL a trecut prin şedinţa CAT din data de 12.07.2016, în care în urma parcurgerii etapei de analiză a documentaţiei de susţinere a solicitării AIM, conform Ord. 818/2003 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat de Ord. nr. 1158/2005 şi Ord. nr. 3970/2012, unde s-au solicitat completări la documentaţie.

De asemenea a fost solicitat punctul de vedere al instituţiilor reprezentate în sedinţa CAT referitoare la solicitarea SC BRAVINVEST SRL de reautorizare a activităţii de creşrere a puilor de pe amplasamentul din satul Floreşti de pe str. Cetatii nr. 101-103, jud. Cluj.

Completările solicitate au fost primite şi înregistrate la APM Cluj.

De asemenea au fost primite si punctele de vedere ale instituţiilor care participă la şedinţele CAT, organizate la APM Cluj, din care menţionăm următoarele solicitări, sau puncte de vedere:

 • Ministerul Afacerilor Interne Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj prin adresa nr. 11964/II din 04.08.2016, înregistrată la APM Cluj cu nr. 9325/04.08.2016 „Vă solicit în calitate de garant al respectării legii şi ordinii publice la nivel local, potrivit prevederilor art. 1. Alin. (3) din Legea 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să respectaţi întocmai prevederile legislaţiei specifice în domeniu”
 • Consiliul Judeţean prin adresa din data de 18.08.2016 înregistrată la APM Cluj cu nr. 10566/12.09.2016, ne comunică că „nu este de acord cu funcţionarea unei ferme de pui într-un cartier de locuinţe”.

Prin adresă se solicită „verificarea existenţei reale a distanţei de 1000 m, fără derogare, între fermă şi locuinţe”, a „aplicării fără derogare a legislaţiei din domeniul protecţiei sănătăţii publice”. De asemenea se solicită „aplicarea fără derogare a legislaţiei de către APM Cluj şi Garda de Mediu, respectiv verificarea concretă a modului şi timpului de depozitare temporară pe platforma betonată a dejecţiilor de la păsări/resturilor din procesare”. Se solicită” aplicarea fără derogare a legislaţiei de către APM Cluj şi Garda de Mediu, privind depozitarea tuturor tipurilor de deşeuri, reală şi efectivă şi pe întreg circuitul, nu doar privind existenţa unor contracte privind depozitarea dejecţiilor prin valorificare R10. Existenţa unor contracte nu este suficientă, trebuie efectuate verificări în teren”. În actul menţionat, ni se comunică că „trebuie luată în considerare documentaţia de urbanism aprobată prin HCL Floreşti nr. 108/17.06.2011 „Reactualizare PUZ Spitalul Regional de Urgenţă Cluj”.

 

– La condiţiile impuse prin autorizaţiile integrată de mediu iniţială referitoare la miros se menţiona:

– Se vor aplica tehnicile nutriţionale, conform BAT, prin care sǎ se reducǎ nutrienţii din dejecţiile de pasǎre, în vederea scǎderii nivelului emisiilor de mirosuri din halele de creştere a pǎsǎrilor.

– Titularul activitǎţii va gestiona activitǎţile din care rezultǎ mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, ţinând seama şi de condiţiile atmosferice (perioadele de calm atmosferic, inversiuni termice sau condiţii atmosferice nefavorabile dispersiei) pentru a preveni creşterea intensitǎţii mirosului sau transportul mirosului la distanţe mari.

– Se va evita evacuarea patului uzat de creştere în zilele de repaos săptămînal şi sărbători legale, operaţiunea se va efectua de preferinţă dimineaţa, pentru a reduce la maxim posibilul disconfort olfactiv generat de această operaţiune asupra receptorilor sensibili din imediata vecinătate a amplasamentului halelor de creştere.

– Se interzice stocarea temporară a patului uzat de creştere pe amplasament, cu excepţia situaţiilor generate de apariţia unei epizootii. Patul uzat de creştere va fi transportat de pe amplasament imediat după evacuarea din hala de creştere”.

– Zona de amplasare a fermei are funcţiunea „activităţi agrozootehnice” încă de când în zonă funcţionau fermele Avicola (anii 75). La data emiterii AIM era respectată distanţa minimă de protecţie sanitară,

– Conform Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populației,

 • 11. alin. (1) distanța minimă de protecție sanitară ȋntre teritoriile protejate şi o serie de unități care produc disconfort şi riscuri asupra sănătății populației este de 1000 de metri față de Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole industriale, 500 m față de abatoare şi tote celelalte activități şi obiective cuprinse ȋn art. 11alin (1) din Ord. MS nr. 119/2014.
 • 20.(1) Distantele prevazute la art. 11 pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sanatatii, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de catre Ministerul Sanatatii.

– ca urmare a dezvoltării zonei rezidenţiale în imediata vecinătate a fermelor, fără respectarea distanţelor de protecţie sanitare instituite faţă de aceasta şi implicit fără respectarea Legii nr.204/24.10.2008 privind protecţia exploataţiilor agricole, din 2007 şi pînă în prezent au fost înregistrate la ARPM Cluj Napoca respectiv APM Cluj, sesizări ale locuitorilor din zonă referitor la disconfortul olfactiv generat de activitatea de creştere a puilor;

– Conform Legii nr.204/24.10.2008,

 • 3.1. „În zona de protecţie sanitară a exploataţiilor agricole existente şi care funcţionează conform prevederilor legale, se interzic eliberarea autorizaţiilor de construcţie şi construirea clădirilor destinate locuinţelor şi altor obiective socioeconomice”,
 • 5: „Deţinătorii de exploataţii agricole care au fost înfiinţate şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale şi în perimetrul cărora s-au construit locuinţe sau alte obiective socioeconomice cu respectarea restricţiilor împuse de Ordinul ministerului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, pot iniţia proceduri judiciare în vederea demolării acelor construcţii neautorizate sau a celor autorizate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu scopul exclusiv de a preveni şi limita disconfortul şi riscurile sanitare”.
 • Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj prin adresa nr. 6279/04.08.2016 înregistrată la APM Cluj cu nr. 9306/04.08.2016 ne comunică că „ înfiinţarea şi funţionarea fermelor avicole nu este condiţionată de parcurgerea unei proceduri de autorizare sanitară. Atât Ordinul MS nr. 117/2002 care a reglementat procedura de autorizare sanitară în perioada 2002-2009 cât şi Ordinul MS nr. 1030/2009 care reglementează începând cu data de 1.09.2009 domeniul autorizării sanitare, nu prevede nici o procedură de autorizare/avizare de către DSP a obiectivelor din categoria ferme”. Se mai menţionează că se consideră necesară „efectuarea unui studiu de impact pe sănătate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul Regional Cluj, singură instituţie abilitată legal, care să delimiteze perimetrul de siguranţă şi condiţiile specifice de funcţionare ale fermei”;
 • APM Cluj prin adresa nr. 23479/493/26.08.2016 a solicitat Institutului Naţional de Sănătate Publică Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj să ni se comunice „dacă se impune un perimetru de interdicţie în jurul fermei în care să nu fie autorizate construcţii cu caracter de locuire sau alte funcţiuni socioeconomice, în baza studiilor care au fost făcute de către instituţia mentionata în ultima perioadă de timp în apropierea amplasamentului unde este şi funtionează ferma SC BRAVINVEST SRL”
 • Institutului Naţional de Sănătate Publică Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj prin adresa nr. 1869/06.09.2016, înregistrată la APM Cluj cu nr. 10357/06.09.2016, ne comunică următoarele:” În perioada 2015-2016, instituţia noastră a realizat evaluarea impactului pe starea de sănătate a populaţiei în relaţie cu construirea unor imobile de locuinţe unifamiliale / colective situate în zona de influenţă a fermelor avicole din localitatea Floreşti, ferme din care face parte şî SC BRAVINVEST SRL. Amplasamentele studiate şi pe care se intenţiona construirea de locuinţe se găsesc la distanţe variabile (de la 19,6 m la 961,30 m) de ferma avicolă SC BRAVINVEST SRL. Având în vedere faptul că din datele furnizate de către evaluatorul de mediu acreditat a rezultat o calitate a aerului corespunzătoare standardelor în vigoare pentru parametrii normaţi în cazul zonelor rezidenţiale (dar cumulat pentru toate fermele existente în localitatea Floreşti: SC Ale Avis SRL, SC Geda Consult SRL şi abatoarele de păsări: SC Amareto Impex SRL şi SC Salvatore Avi Invest SRL la capacităţile care le aveau la momentul măsurătorilor) considerăm că activitatea desfăşurată numai de ferma avicolă SC Bravinvest SRL (fără mărirea capacităţii) nu necesită impunerea unui perimetru de protecţie sanitară ci numai a celui de protecţie sanitară legiferat prin Ord. MS nr. 119/2014. Construirea de locuinţe în perimetrul de protecţie sanitară al fermei SC Bravinvest SRL va fi decisă pentru fiecare caz în parte pe baza studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei elaborat de instituţii specializate”.
 • GNM – Comisariatul Judeţean Cluj, ne comunică prin adresa nr. 2182/Cj Cluj/ 02.08.2016, înregistrată la APM Cluj cu nr. 9293/04.08.2016 că „Instituţia noastră a avut controale planificate în fiecare an la acest obiectiv, controale care nu au constatat un impact semnificativ asupra calităţii mediului. Astfel în ultimii 10 ani a fost aplicată o singură sancţiune contravenţională. În urma ultimului control efectuat la SC Bravinvest SRL având în vedere că aceasta a deţinut Autorizaţie întegrală de Mediu şi în prezent se află în procedură de reautorizare, GNM CJ Cluj a stabilit măsuri de interzicere a activităţii de creştere a puilor de carne după încheierea ultimului ciclu, ….până la obţinerea Autorizaţiei Integrate de Mediu”
 • Compania de Apă Cluj SA prin adresa nr. 19634/05.08.2016 înregistrată la APM Cluj cu nr. 9380/05.08.2016 ne comunică: ”în ceea ce priveşte infrastructura de apă şi canalizare, aceste ferme sunt branşate la reţeaua publică. Amplasamentul acestor obiective precum şi activităţile desfăşurate nu afectează sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare;
 • ANAR – ABA Someş – Tisa, a emis Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 398/22.07.2016, înregistrată la APM Cluj cu nr. 25463/19.08.2016;
 • Direcţia Agricolă a Judeţului Cluj prin adresa nr. 4166/04.08.2016, înregistrată la APM Cluj cu nr. 25252/09.08.2016, menţionează că prin adresa Ministerului Sănătăţii nr. 29445/16.05.2016 „Institutul Naţional de Sănătate Publică rămâne singura instituţie abilitată prin Hotărârea de Guvern nr. 1414/2009 şi OMS nr. 261/2010, să efectueze studii de impact asupra sănătăţii în vederea modificării distanţelor minime de protecţie sanitară prevăzute la art. 11 (1) din Ordinul nr. 119/2014”.

„Din perpectiva Direcţiei pentru Agricultuiră a Judeţului Cluj, Prevederile Ordinului nr. 119/2014, precum şi ale Legii nr. 204/2008 sunt menite să protejeze exploataţiile agricole şi nu construcţiile de locuit. Tocmai de aceea, actele normative antecitate reglementează acea situaţie în care construcţiile de locuit sunt edificate ulterior exploataţiilor agricole”.

„La momentul autorizării construcţiilor de locuit în perimetrul exploataţiilor agricole este necesară verificarea distanţelor minime de protecţie, respectiv a studiului de impact, dacă este cazul….înrocmit de Institutul Naţional de Sănătate Publică, conform metodologoei existente”.

 • Inspectoratul Situaţiilor de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj, a avizat Planul de intervenţie la incendii pentru punctul de lucru Floreşti, fermele 17 şi 18, pentru cele 8 hale de producţie, grupate în două incinte de câte 4 hale, preluate de la SC AVICOLA.
 • În procedura de autorizare integrată de mediu din anul 2006 cu ocazia dezbaterii publice organizate în data de 10.02.2006 la Primăria Floreşti, la care au participat locuitori interesaţi ai comunei Floreşti, nu au fost formulate obiecţii privind mirosul din partea locuitorilor din Cetatea Fetei (zonă rezidenţială ANL existentă la acea dată);
 • Zona rezidenţială apărută după emiterea AIM pentru SC Amareto Impex SRL (cum se numea ferma la acea dată), nu a fost reglementată din punctul de vedere al protecţiei mediului, la înfiinţarea acesteia nefiind respectată distanţă de protecţie sanitară instituită pentru fermă;
 • ARPM Cluj Napoca a sesizat autorităţile locale şi judeţene în legătură cu aceste încălcări ale legii încă din anul 2007 (Primăria comunei Floreşti, Direcţia de Sănătate Publică Cluj, Direcţia de Sănătate Publică şi Consiliul Judeţean Cluj), răspunzătoare faţă de situaţia creeată fiind administraţia publică locală care a aprobat construirea locuinţelor în zona fermelor fără respectarea unei minime distanţe de protecţie faţă de aceasta;
 • La dezbaterea publică din 19.10.2016 în vederea reautorizării Fermei de creştere a puilor titular SC Bravinvest SRL care s-a ţinut la sala de sport din localitatea Floreşti publicul participant s-a manifestat zgomotos împotriva autorizării acestei ferme.

Prin adresa nr. 23479/13/31.10.2016, APM Cluj a solicitat societăţii SC BRAVINVEST SRL (în insolvenţă; in insolvency; en procedure collective) să răspundă întrebărilor puse la şedinţa de dezbatere publică ce a avut loc în data de 19.10.2016 la Sala de Sport din Cartierul Cetatea Fetei (Ansamblul ANL), Floreşti, jud. Cluj, răspunsuri primite şi înregistrate cu nr. 27232/10.11.2016, semnate din partea SC BRAVINVEST SRL de către D-na Coborzan Viorica-Administrator special şi pe care le redăm mai jos:

 1. Referitor la faptul că în anunţul de mediatizare a dezbaterii publice din ziarul Monitorul de Cluj nu s-a adăugat la denumirea societăţii sintagma „in insolvenţă” nu a afectat cu nimic scopul anunţului de mediu, acela că în data de 19.10.2016 va avea loc şedinţa de dezbatere publică pe tema obţinerii autorizaţiei de mediu de către fermă, dovada fiind chiar numărul mare de participanţi la dezbaterea publică.
 2. Conform art. 47 din 818/2003, actualizat, anunţul poate să fie făcut „într-un cotidian local/regional/naţional”. Menţionăm că anunţul a fost publicat la Primăria Floreşti, cât şi la instituţii şi vecini, iar numărul mare de participanţi la şedinţa de dezbatere publică denotă faptul că mediatizarea si-a atins scopul.

Verificarea întregii corespondenţe a SC Bravinvest SRL  şi înştiinţarea ANAF nu sunt de competenţă autorităţilor de mediu, nefiind stipulată vreo astfel de prevedere în legislaţia de mediu specifică autorizarii.

 1. SC Bravinvest SRL ar dori, la fel ca locuitorii Floreştiului, să ştie dacă s-a făcut vreun studiu de impact asupra sănătăţii populaţiei şi în ce condiţii Primăria Floreşti a emis autorizaţii de construire cu nerespectarea OMS 536/1997, OMS 119/2014 şi Legii 204/2008. Precizăm faptul că Bravinvest a notificat Primăria Floreşti câţva ani la rând despre acest aspect şi a cerut imperios să nu se mai emită autorizaţii de construire atât de aproape de fermă.
 2. Bravinvest subscrie fără derogare la solicitarea locuitorilor din Floreşti privind tragerea la răspundere a celor vinovaţi de nerespectarea distanţei legale între construcţiile noi şi ferma existentă.
 3. 5. Aplicarea legii sănătăţii, ca de altfel a tuturor legilor aplicabile acestui caz, este şi dorinţa Bravinvest.
 4. Evaluarea ANAF sau a altor instituţii care nu au legătură cu factorii de mediu nu trebuie sa afecteze procesul de autorizare pe linie de mediu. Dacă Bravinvest ar fi închisă din oricare motiv, atunci nu va putea beneficia de autorizaţie, dar dacă îşi va continua activitatea economică, atunci nu există nici un motiv legal din punct de vedere strict al mediului de a nu obţine autorizaţia.
 5. Verificarea modului în care s-a desfăşurat activitatea pe amplasament a fost făcută mereu de către organele cu drept de control şi nu au fost aplicate sancţiuni pe linie de mediu, activitatea fiind corespunzătoare.
 6. Verificarea pe teren a tuturor tipurilor de deşeuri s-a făcut conform cu pct,7.
 7. Bravinvest nu deţine informaţii oficiale privind „Reactualizare PUZ Spital de urgenţă” şi nu este de competenţa sa să dea răspunsuri privind garanţia restituirii sumelor de bani eventual primiţi de la UE.
 8. Constituirea unui fond de garantare de 100 milioane de euro pentru sănătate nu este prevăzută în legislaţia de mediu.
 9. 11. Autorizarea fermei nu înseamnă neapărat demolarea blocurilor de locuinţe din apropiere, deşi acest lucru este posibil, fiind prevăzut în Legea 204/2008. Bravinvest a fost mereu deschisă la dialog pe tema relocării fermei, dar cu o justă despăgubire. Cu ce a greşit fermierul care şi-a desfăşurat aceeaşi activitate ani la rând în acelaşi spaţiu (proprietate!) încât acum sa-şi înceteze activitatea?
 10. 12. Auditurile financiare solicitate exced legislaţiei de mediu şi nu au nici o relevanţă în procesul de autorizare. În cazul în care compania nu va fi capabilă să susţină financiar activitatea, cu respectarea condiţiilor din autorizare va fi nevoită să o întrerupă.
 11. 13. Dezbaterea publică a avut loc, au fost prezenţi numeroşi cetăţeni şi reprezentanţi ai instituţiilor publice, astfel încât nu se impune încă o dezbatere pblică.
 12. 14. Conform legii, emitentul autorizaţiei va trebui să ţină cont de comentariile justificate ale publicului.

 

In concluzie considerăm că APM Cluj respectă prevederile legale în vigoare la autorizarea activităţii SC BRAVINVEST SRL, desfăşurate în Fermele 17 şi 18 de crestere a puilor, amplasate in Floresti, str. Cetatii nr.101-103, jud. Cluj, aceasta fiind conforme cu cerinţele UE şi legislaţia românească.

Situaţia de disconfort olfactiv semnalată, se datorează deciziilor luate de administraţia publică locală privind autorizarea edificării de locuinţe fără respectarea distanţelor de protecţie instituite faţă de ferme prin OMS 536/1997, OMS 119/2014 şi a Legii nr. 204/24.10.2008 privind protecţia exploataţiilor agricole.