Atentie la legislatia referitoare la radiourile online

Tocmai ce am gasit pe UPFR.ro (Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania) cum ca ei se ocupa cu licentierea radiourilor din online, pretul pentru o licenta de emisie pe internet e extrem de mare si conditiile extrem de stricte, vezi formularul playlist unde se cer foarte multe detalii despre acesta.
In conditiile astea cred ca ar fi util ca toti cei ce detin astfel de programe radio pe internet sa fie la curent cu legislatia.
Inseamna ca toti cei ce emit muzica comerciala se afla in ilegalitate? asa rezulta. E interesant de citit pentru cei implicati.

Citez din documentul despre webcasting radio pe internet:

V.  REMUNERATIA
Art. 17 In baza licentei neexclusive, Utilizatorul are obligaţia să plătească trimestrial organismului de gestiune colectivă desemnat de ORDA drept colector pentru drepturile producătorilor de fonograme o remuneraţie reprezentând drepturi conexe patrimoniale in cuantum de 0,08 lei/ utilizare/ fonograma dar nu mai putin de 5.000 lei anual.
Art. 18 Remuneraţia se plăteşte trimestrial, până la data de 20 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată. Remuneraţiile minime anuale se plătesc în patru tranşe egale corespunzătoare fiecarui trimestru. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,2% pe zi de întârziere aferente sumelor neachitate la termen.
Art. 19 UPFR are obligatia de a emite factura Utilizatorului cu 5 zile inainte de scadenta, la sumele prevazute aplicandu-se si TVA. Factura va fi transmisa Utilizatorului personal, prin curier sau prin posta.
Art. 20 In cazul punerii la dispoziţia publicului a fonogramelor prin intermediul Internetului sau a altor reţele de comunicaţii de date fara licenta, orice plata facuta de Utilizator catre UPFR se considera de parti ca fiind in contul achitarii prejudiciului cauzat prin aceasta fapta, cu exceptia situatiei cand partile dispun altfel prin intelegeri ulterioare. De asemenea, platile efectuate de utilizator se imputa cu prioritate asupra penalitatilor restante si ulterior asupra remuneratiilor datorate.

Art. 21 Utilizatorul care desfaşoară activităţi de webcasting are obligaţia să transmită UPFR, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde lista (in format electronic-xls.) completă a fonogramelor puse la dispozitia publicului prin servicii online, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de UPFR reprezentand drepturile conexe prevăzute de prezenta licenta neexclusiva.
Playlist: http://www.upfr.ro/d…el playlist.xls

Important!

Obligaţiile utilizatorului:
Solicitaţi, înainte de începerea emisiei, Licenţa neexclusivă pentru punerea la dispoziţia publicului a fonogramelor prin intermediul Internetului.
Plătiţi remuneraţia aferentă licenţei pe baza facturilor fiscale emise de UPFR potrivit informaţiilor înaintate de dumneavoastră.

In baza Legii nr. 8/1996 modificata si completata si a Deciziei ORDA nr. 232/2011 publicata in M.Of. la data de 29 septembrie 2011, Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) elibereaza Licenta neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile.
Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) elibereaza licente pentru urmatoarele tipuri de activitati:
a) radio online;
b) tv online;
c) siteuri cu muzica de fundal.
Licenta neexclusiva eliberata de catre UPFR este netransmisibila si se acorda pentru o perioada de 3 ani, iar la solicitarea expresa a utilizatorului, pentru o perioada mai scurta, pentru fiecare site in parte prin intermediul caruia se utilizeaza online fonograme de comert.
Obligatia de a solicita eliberarea Licentei, revine utilizatorului, cu cel putin 10 zile inainte de efectuarea comunicarii publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert.

Definitii:
Este utilizator in sensul prezentei Metodologii, orice persoana fizica sau juridica ce comunica publicului fonograme de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabila de continutul paginii de Internet.

  1. Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descărcaţi formularul).
  2. Expediaţi cererea semnată şi ştampilată într-un singur exemplar original şi câte o copie după actele menţionate în cerere (dovada rezervării domeniului de internet, certificat de înregistrare fiscală, CUI /copie a Cărții de Identitate) către UPFR, Departamentul Radio-TV Online, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Bucureşti;
  3. Primiţi doua exemplare originale ale Licenţei, semnate şi ştampilate de UPFR; ulterior retrimiteti un exemplar semnat si stampilat la sediul UPFR;
  4. Expediaţi raportările periodice, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

Descărcaţi aici:

Obligaţiile utilizatorului:

  • Solicitaţi,  cu cel putin 10 zile inainte de inceperea comunicarii publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert, Licenţa neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciior online sau mobile;
  • Plătiţi remuneraţia aferentă licenţei pe baza facturilor fiscale emise de UPFR potrivit informaţiilor înaintate de dumneavoastră.