Alin Tise, un om pentru tot Clujul

Joi, 11 august 2016, la sediul Consiliului Judeţean Cluj a avut loc conferinţa de presă susţinută de Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe, în cadrul căreia au fost abordate următoarele subiecte:

 

  1. Clujul va avea cel mai mare Centru Internațional de Congrese, Conferințe și Expoziții din ţară

 

În acest sens, a fost deja identificat terenul şi au început demersurile pentru realizarea unui proiect nou și important de care județul Cluj are mare nevoie, cu atât mai mult cu cât acesta are capacitatea de a genera evenimente de anvergură internaţională – Centrul Internațional de Congrese, Conferințe și Expoziții.

Terenul pe care se va construi Centrul Internaţional este întins pe o suprafață de 12 hectare și este situat la ieșirea din municipiul Cluj-Napoca, la strada principală, foarte aproape de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, urmând a avea, totodată, o legătură rapidă atât cu centura ocolitoare cât şi cu autostrada. Cheltuielile presupuse de viabilizarea terenului în cauză sunt minime întrucât acesta este perfect plat iar utilităţile sunt deja disponibile în zonă, regimul de înălţime permis al viitoarelor construcţii fiind de P’4. Terenul se află în momentul de faţă în administrarea Aeroportului clujean dar nu este vizat de proiectele de dezvoltare şi extindere a acestuia, proprietar fiind judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean.

Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean a precizat în cadrul conferinţei că se intenţionează ca acest Centru Internaţional să fie gândit în formulă modulară, investiţiile urmând a fi realizate etapizat, preţul estimativ fiind între 300 şi 500 euro/mp. Dimensiunea Centrului urmează a fi stabilită în funcţie de necesităţile constatate şi de fondurile disponibile. Centrul Internațional de Congrese, Conferințe și Expoziții se doreşte a fi realizat până la sfârşitul mandatului prezent, sens în care se vor aloca bani începând cu anul 2017.

Din dorinţa ca acest obiectiv atât de important pentru judeţ să fie realizat cât mai rapid, se mizează şi pe implicarea Primăriei Cluj-Napoca, cu atât mai mult cu cât municipiul reşedinţă de judeţ ar fi primul beneficiar al edificării acestuia. În acest sens, preşedintele Consiliului Judeţean a discutat deja cu primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, care s-a arătat mai mult decât interesat de acest proiect.

În etapa actuală, se ia în calcul posibilitatea ca viitorul Centru să aibă funcţionalităţi multiple, urmând să găzduiască pe lângă spaţiile expoziţionale şi alte facilităţi, respectiv hoteluri, spaţii comerciale etc. În ceea ce priveşte finanţarea realizării acestui obiectiv, se au în vedere mai multe variante, inclusiv ideea unei finanţări, cel puţin parţiale, din fonduri europene.

Este primul şi, în acelaşi timp, cel mai mare dintre proiectele noi cu care vin în faţa clujenilor. Dincolo de nevoia evidentă a unui asemenea Centru, Clujul are din nou şansa de a fi un deschizător de drumuri în acest domeniu, la fel ca în cazul Cluj Arena, al Sălii Polivalente etc. Un lucru este cert, Clujul se va mândri cu acest Centru Internaţional de Congrese, Conferințe și Expoziții care va fi cel mai mare din ţară, depăşind ca dimensiuni Romexpo din Bucureşti” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

 

  1. Creditul de 50 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor judeţene intră în linie dreaptă

 

Preşedintele Consiliului Judeţean a anunțat semnarea, în dimineaţa zilei de joi, 11 august a.c., a contractului de servicii de consultanță financiară cu firma VMB Partners S.A în vederea obţinerii creditului bancar în valoare de 50 milioane de euro, necesar în vederea reabilitării şi modernizării drumurilor judeţene. Valoarea contractului este de 50.000 lei, compania câștigătoare având un termen de două luni de la data semnării contractului pentru a parcurge toate etapele procedurale ale pachetului de servicii de consultanță financiară de specialitate asumat prin caietul de sarcini. În acest sens, la sfârșitul acestei perioade de timp, se va cunoaște banca finanțatoare, sau, după caz, băncile, în cazul în care o singură bancă nu va avea capacitatea financiară de a acorda creditul solicitat. Ulterior, acestor demersuri, după analizarea gradului de îndatorare a bugetului județului Cluj şi, respectiv a capacităţii de rambursare a împrumutului, firma VMB Partners S.A. va transmite întreaga documentație de accesare a creditului Ministerului de Finanţe, instituţie care are obligația înscrierii acestei datorii în Registrul datoriei publice naţionale.

Concomitent cu aceste demersuri financiar-juridice, Consiliul Județean Cluj va stabili în cadrul şedinţei din luna august lista finală a drumurilor județene pe care se va interveni în urma accesării acestui credit, respectiv numărul de km., categoriile de lucrări, etc. În acest sens, vor avea prioritate drumurile din zonele cel mai intens circulate, drumurile județene din zona montană, cele care duc spre obiective de interes turistic sau care leagă alte artere importante din județ.

 

  1. Pași importanți înainte pentru deblocarea situației terenului din zona BP Hașdeu vizat de proiectul Academia Center

 

În ceea ce privește situația proiectului edificării „Academiei Center”, din zona străzii B.P. Hașdeu, Președintele Consiliului Județean Cluj a anunțat parcurgerea, cu succes, a unor etape în vederea clarificării statutului juridic al terenului în cauză. În acest context, domnia sa a anunţat denunțarea, de către lichidator, a contractului de bază dintre forul județean și firma contractoare – Nisco Invest SRL. Astfel, în acest moment, Consiliul Județean nu mai deține vreun raport contractual cu această societate aflată în faliment, vechiul contract de concesiune, încheiat pe o perioadă de 49 de ani, nemaifiind din acest punct de vedere în vigoare. Practic, s-au făcut pași importanți pentru clarificarea situației acestui teren care, fiind în proprietatea publică a județului Cluj, nu poate fi grevat de vreo sarcină, fie că vorbim de ipotecare sau executare silită. În momentul de faţă, problema ce rămâne a fi rezolvată e cea a litigiului cu societatea de recuperări creanţe Kruk România, cea care vizează recuperarea contravalorii pilonilor amplasaţi pe teren şi a căror valoare este de circa 5.000.000 de lei. În contextul în care societatea anterior amintită şi-a exprimat deja deschiderea şi disponibilitatea de a negocia cu Consiliul Județean, există perspective favorabile legate de faptul că în zonă va putea fi demarată o nouă investiție de interes public pe cele două parcele care însumează circa 6980 de mp. Ca o concluzie a acestei situaţii, s-a apreciat ca fiind mai mult decât pozitiv faptul că s-au clarificat anumite aspecte şi că dreptul de proprietate publică asupra terenului în cauză nu mai este pus în discuţie în nici un fel, el revenind judeţului Cluj prin Consiliul Judeţean. Totodată, s-a subliniat faptul că acest teren nu este afecta de niciun fel de ipotecă sau de vreo interdicţie de a construi, singurul diferend fiind cel care vizează dreptul de retenţie al societăţii de recuperări creanţe asupra pilonilor amplasaţi pe teren, situaţie ce se doreşte a fi rezolvată pe cale amiabilă, în urma unor negocieri.

 

  1. Cluj Arena are, în continuare, perspective mai mult decât favorabile

 

În ceea ce priveşte starea gazonului Cluj Arena, după încheierea festivalului Untold, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a precizat faptul că între organizatorii festivalului Untold şi SC Cluj Arena există un contract încheiat, contract care stipulează faptul că toate reparaţiile necesare şi problemele legate de starea gazonului vor fi remediate de către organizatorii festivalului Untold.

Totodată, conform clauzelor convenţiei, acolo unde a fost afectat profund şi nu mai poate fi recuperat, gazonul va fi înlocuit în totalitate. În acest scop, în cursul zilei de vineri, o comisie constituită din dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, formată din 5 angajaţi din cadrul Consiliului Judeţean Cluj şi Cluj Arena va inventaria toate eventualele daune aduse gazonului, pistei, tribunelor, etc., după care va încheia un proces verbal de constatare a pagubelor, urmând ca organizatorii festivalului Untold să le suporte în totalitate.

De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean a precizat faptul că tariful pentru închirierea stadionului Cluj Arena, pentru organizarea Festivalului Untold a fost de aproximativ 180.000 lei, tariful fiind stabilit în conformitate cu Decizia Consiliului de Administraţie al Cluj Arena SA.

În acelaşi context, legat de situaţia financiară a Cluj Arena şi de perspectivele acestei societăţi care nu a primit în ultimii doi ani bani de la Consiliul Judeţean, domnul Alin Tişe a precizat că una dintre variantele luate în calcul este trecerea stadionului Cluj Arena în domeniul public al judeţului, Consiliul Judeţean Cluj urmând astfel să decidă care va fi cea mai potrivită metodă de administrare a stadionului – fie prin intermediul unei societăţi private, fie prin transformarea societăţii Cluj Arena în serviciu în cadrul Consiliului Judeţean Cluj. Desigur, varianta principală care se ia în calcul rămâne aceea în care Cluj Arena să fie trecut în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca iar administrarea acestuia să se realizeze în comun cu Sala Polivalentă. De altfel, din discuţiile purtate cu primarul municipiului Cluj-Napoca a rezultat faptul că această iniţiativă ar urma să fie supusă din nou aprobării consiliului local în următoarea şedinţă a acestui for deliberativ.

Totodată, preşedintele Alin Tişe a mai precizat că un alt proiect care se află în analiza  domniei sale se referă la crearea unui Centru Naţional Olimpic la Cluj, Cluj-Napoca fiind, practic, singurul oraş din România care poate crea şi găzdui o astfel de structură pentru desfăşurarea de evenimente sportive – la Cluj–Napoca există parc central, stadion, sală polivalentă, sala sporturilor, bazin de înot, parc sportiv, aflate una în vecinătatea celeilalte.

Related posts