Adevarul neromantat despre Quatro Eco Salub si gunoaiele din Floresti !

Se pare ca istoria romantata a unei societati comerciale se duce cu totul dracului. Datoriile catre Salprest Rampa depasesc 600.000 de lei, Nu imi place sa fiu gropar, dar iata ca portalul de judecata imi furnizeaza informatii dure, care denota o stare de fapt ce concorda cu realitatea de facto.  Intrebarea legitima care se pune, este cum naiba tocmai o firma de gunoaie merge atat de rau ? 

In ultima jumatate de an, cate ridicari de gunoaie s-au facut ? Cat ne-au costat ?Care sunt costurile cu reparatiile masinilor, raportate la costul unei masini SH aduse de afara ? Care sunt costurile cu combustibilii si cu munca vie ? De unde exista bani pentru plata salariilor, atata timp cat conturile erau poprite ?

Quatro Eco Salub SRL este in executie silita, din multe parti, iata un tablou initial, sub rezerva ca poate totusi, anumite plati au fost deja efectuate :

 1. Admite cererea formulata de petenta SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI ADAM DRAGOŞ şi OSZOCZKI ANDRAS .. în dosarul execuţional nr. .., privind pe privind pe creditoarea A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L., .., împotriva debitoarei Q. ECO SALUB S.R.L, .. şi în consecinţă : Încuviinţează executarea silita în toate modalităţile prevăzute de lege împotriva debitoarei Q. ECO SALUB S.R.L, în baza titlului executoriu reprezentat de Hotărârea nr. 11 din 5 august 2016 pronunţată de Tribunalul Arbitral de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Arad, în dosarul nr. 4/A/2016 pentru suma de .. lei cu titlu de preţ neachitat + .. lei cu titlu de penalităţi de întârziere care vor curge în continuare până la data plăţii efective a preţului + .. lei reprezentând cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuielile de executare. Autorizează creditoarea să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publica din data de 8 noiembrie 2016.
  Document: Încheiere finală (dezinvestire)  814/2016  08.11.2016
 2. Nr. unic (nr. format vechi) : 1305/242/2016
  Data inregistrarii 06.09.2016
  Data ultimei modificari: 19.09.2016
  Sectie: Judecatoria Huedin
  Materie: Civil
  Obiect: încuviinţare executare silită
  Stadiu procesual: Fond

  Părţi

  Nume Calitate parte
  STRICT PREST S.R.L. Creditor
  QUATRO ECO SALUB S.R.L. Debitor

  Şedinţe

  13.09.2016
  Ora estimata: 12:00
  Complet: Complet Civil 5 – NCPC
  Tip solutie: Admite cererea
  Solutia pe scurt: ADMITE CEREREA.
  Document: Încheiere finală (dezinvestire)  603/2016  13.09.2016
 3. Nr. unic (nr. format vechi) : 1574/242/2016
  Data inregistrarii 12.10.2016
  Data ultimei modificari: 25.11.2016
  Sectie: Judecatoria Huedin
  Materie: Litigii cu profesioniştii
  Obiect: cerere de valoare redusă
  Stadiu procesual: Fond

  Părţi

  Nume Calitate parte
  SC SALOTI SRL Reclamant
  SC QUATRO ECO SALUB SRL Petent

  Şedinţe

  25.11.2016
  Ora estimata: 11:00
  Complet: Complet Stagiar 1
  Tip solutie: Admite cererea
  Solutia pe scurt: Admite cererea de valoare redusă formulată de către reclamanta SC S SRL, cu date de identificare , în contradictoriu cu SC Q E S S.R.L., cu date de identificare. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 3406,00 lei cu titlu de debit principal constând în contravaloarea serviciilor prestate. Obligă pârâta să achite reclamantei dobânda legală aferentă debitului restant la nivelul ratei dobânzii de referinţă la care se adaugă 8 puncte procentuale, de la data scadenţei (16.09.2015) şi pâna la achitarea integrală. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a fi introdusă la Judecătoria Huedin. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.11.2016.
  Document: Hotarâre  809/2016  25.11.2016
 4. Nr. unic (nr. format vechi) : 7537/211/2016
  Data inregistrarii 28.04.2016
  Data ultimei modificari: 27.07.2016
  Sectie: Civil
  Materie: Civil
  Obiect: somaţie de plată
  Stadiu procesual: Fond

  Părţi

  Nume Calitate parte
  STRICT PREST SRL Creditor
  QUATRO ECO SALUB SRL Debitor

  Şedinţe

  10.06.2016
  Ora estimata: 8:00
  Complet: Complet C37-NCPC
  Tip solutie: admite cererea
  Solutia pe scurt: Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de către creditoarea S.C. STRICT PREST S.R.L în contradictoriu cu debitoarea QUATRO ECO SALUB S.R.L. Somează debitoarea să plătească creditoarei suma de 77458,33 lei cu titlu de debit principal restant. Somează debitoarea, să plătească creditoarei suma de 14158,11 lei reprezentând penalităţi contractuale calculate de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data de 20.04.2016, precum şi la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,06% pe zi, până la achiatrea integrală a contravalorii facturilor. Fixează termen de plată de 15 zile de la comunicare. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru, conform chitanţei seria MCJCH nr. 513600797/18.01.2016 (f. 4). Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare şi motivele acesteia se depun la Judecătoria Cluj-Napoca, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.06.2016.
  Document: Hotarâre  5742/2016  10.06.2016
 5. Nr. unic (nr. format vechi) : 16644/211/2015
  Data inregistrarii 07.09.2015
  Data ultimei modificari: 24.11.2015
  Sectie: Civil
  Materie: Civil
  Obiect: somaţie de plată
  Stadiu procesual: Fond

  Părţi

  Nume Calitate parte
  SC SALPREST RAMPA SA Creditor
  SC QUATRO ECO SALUB SRL Debitor

  Şedinţe

  12.11.2015
  Ora estimata: 13:00
  Complet: Complet C33
  Tip solutie: Admite cererea
  Solutia pe scurt: Admite cererea creditoarei.
  Document: Hotarâre  10647/2015  12.11.2015
  05.11.2015
  Ora estimata: 9:00
  Complet: Complet C33 NCPC
  Tip solutie: Amână pronunţarea
  Solutia pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii pentru nelegala constituire a completului de judecată, pentru data de 12.11.2015.
  Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    05.11.2015
  29.10.2015
  Ora estimata: 9:00
  Complet: Complet C33 NCPC
  Tip solutie: Amână cauza
  Solutia pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea în cauză la data de 05.11.2015.
  Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    29.10.2015

  Căi atac

  Nu există informaţii.

  Citare prin publicitate

  Nu există informaţii.

  6.

  Nr. unic (nr. format vechi) : 16643/211/2016
  Data inregistrarii 29.08.2016
  Data ultimei modificari: 14.11.2016
  Sectie: Civil
  Materie: Civil
  Obiect: plângere contravenţională
  Stadiu procesual: Fond

   

  Părţi

  Nume Calitate parte
  QUATRO ECO SALUB SRL Petent
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR, GARDA NATIONALA DE MEDIU, COMISARIATUL JUDETEAN CLUJ Intimat

   

  Şedinţe

  13.12.2016
  Ora estimata: 13:00
  Complet: Complet C26-NCPC
  Tip solutie:
  Solutia pe scurt:
  Document:
  08.11.2016
  Ora estimata: 8:00
  Complet: Complet C26-NCPC
  Tip solutie: Amână cauza
  Solutia pe scurt: in vederea emiterii unei adrse catre Comuna Floresti pentru a indica daca terenul ce face obiectul contractului de comodat este terenul din zona podului Lona, respectiv de a comunica daca a fost autorizata petenta de catre Comuna Floresti sa foloseasca statia temporara de transfer (tranzbordare) deseuri menajere, daca exista acte de reglementare emise pe linie de mediu pentru aceasta statie de epurare, iar in cazul in care exista sa fie depuse la dosar.
  Document: Încheiere de şedinţă    08.11.2016

  7.

  Nr. unic (nr. format vechi) : 784/1285/2016
  Data inregistrarii 08.09.2016
  Data ultimei modificari: 25.10.2016
  Sectie: Comercial
  Materie: Litigii cu profesioniştii
  Obiect: ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
  Stadiu procesual: Fond

   

  Părţi

  Nume Calitate parte
  SC SALPREST RAMPA SA Creditor
  SC QUATRO ECO SALUB SRL Debitor

   

  Şedinţe

  10.10.2016
  Ora estimata: 8:00
  Complet: Nou Cauze Directe 5
  Tip solutie: Soluţionare
  Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de creditoarea SC S.R.SA, în contradictoriu cu debitoarea SC Q.E.S.SRL, şi, în consecinţă: Ordonă debitoarei SC Q.E.S.SRL să plătească creditoarei SC S.R.SA în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 402.245,95 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nr. 507656/31 mai 2016 (partial, în limita sumei de 13.106,09 lei), nr. 507662/30 iunie 2016, în valoare de 230.948,76 lei şi nr. 507668/26 iulie 2016, în valoare de 158.191,10 lei. Ordonă debitoarei SC Q.E.S.SRL să plătească creditoarei SC S.R.SA în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 15.068,46 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate de la data scadenţei fiecăreia dintre cele trei facturi fiscale mai sus arătate şi până la data de 31 august 2016, precum şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 402.245,95 lei, în continuare, de 0,07% pentru fiecare zi de întârziere ulterioară datei de 31 august 2016, până la plata integrală a debitului principal. Ordonă debitoarei SC Q.E.S.SRL să plătească creditoarei SC S.R.SA în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru.Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în favoarea debitoarei în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10 octombrie 2016.
  Document: Hotarâre  2004/2016  10.10.2016

  N.r. Daca cineva doreste sa capitalizeze societatea sa o faca. Sincer, eu m-am plictisit. Restul e problema institutiilor abilitate.